Wiadomości

  • 5 marca 2016
  • 7 marca 2016
  • wyświetleń: 3095

Seniorzy będą mieli swoją radę

W Czechowicach-Dziedzicach zostanie powołana Gminna Rada Seniorów. Będzie to ciało opiniujące tworzone prawo miejscowe (uchwały) dotyczące starszych mieszkańców. W zakresie kompetencji GRS znajdzie się jeszcze kilka innych funkcji.

senior, dziadek, babcia, dziadkowie, babcie
Seniorzy będą mieli swoją radę. · fot. sxc.hu


W naszej gminie zostanie utworzona 15-osobowa Rada Seniorów. W jej skład wejdą przedstawiciele seniorów i środowisk senioralnych. Oczywiście, jesli kandydatów będzie więcej, wówczas zorganizowane zostaną odpowiednie wybory. Kadencja GRS potrwa cztery lata.

Gminna Rada Seniorów będzie miała swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczacego, sekretarza i utworzone między innymi z tych osób prezydium.

Seniorzy będą spotykali się na posiedzeniach. W ich trakcie będą formułować opinie i wnioski w odniesieniu do tworzonego prawa miejscowego dotyczącego osób starszych. Ponadto będą inicjować i organizować działań na rzecz osób starszych; monitorować potrzeby osób starszych; upowszechniać wiedzę o potrzebach i prawach osób starszych. Do zadań radnych seniorów będą także należały: informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę i inne podmioty na rzecz środowiska seniorów; a także wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.