czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 8 marca 2016
  • wyświetleń: 4538

Nowy program dla zdolnych uczniów

W piątek 4 marca w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się uroczystość podpisania umowy ws. realizacji programu edukacyjnego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem". Partnerem, finansującym realizację programu w czechowickich placówkach oświatowych, została Grupa LOTOS.

Reklama

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem. Uroczyste podpisanie umowy na realizację programu edukacyjnego w czechowickich szkołach - 04.03.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Program edukacyjny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych to wspólne przedsięwzięcie Gminy Czechowice-Dziedzice, reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem. Patronat nad programem objął Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, który podpisał umowę ze strony gminy. Ze strony Grupy LOTOS umowę podpisała Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. W uroczystości uczestniczyli również: Tadeusz Szkudlarski, Prezes Zarządu LOTOS Terminale - czechowickiej spółki Grupy Lotos oraz Maciej Kołoczek, Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Podpisanie umowy poprzedziła prezentacja programu edukacyjnego, przedstawiona przez Mirosława Olka, Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz rozstrzygnięcie konkursu na logo programu, w którym wzięli udział uczniowie z czechowickich szkół.

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem. Uroczyste podpisanie umowy na realizację programu edukacyjnego w czechowickich szkołach - 04.03.2016
Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem. Uroczyste podpisanie umowy na realizację programu edukacyjnego w czechowickich szkołach - 04.03.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Do konkursu zgłoszono 62 prace. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać pierwsze miejsce i wybrać na logo przedsięwzięcia edukacyjnego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" znak graficzny, którego autorem jest uczennica Weronika Jonkisz z klasy 5 b Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach oraz przyznać nagrodę główną o wartości 450 złotych Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach. Drugie miejsce przyznano pracy, której autorem jest uczeń Bartłomiej Cieciak z Zespołu Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu. Komisja Konkursowa nie przyznała trzeciego miejsca. Wyróżniono natomiast pracę złożoną przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Ignacego Łukaszewicza w Czechowicach-Dziedzicach - za ciekawe połączenie elementów symbolizujących jednostki wchodzące w skład gminy Czechowice-Dziedzice ze znakami symbolizującymi badania naukowe, rodzące się pomysły i odkrycia, uwzględniające troskę o środowisko naturalne. Wyróżnienie otrzymał też Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bronowie - za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz przedmiotowego konkursu. Laureaci konkursu na logo programu edukacyjnego otrzymali upominki od Grupy LOTOS.

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem. Uroczyste podpisanie umowy na realizację programu edukacyjnego w czechowickich szkołach - 04.03.2016
Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem. Uroczyste podpisanie umowy na realizację programu edukacyjnego w czechowickich szkołach - 04.03.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Celem projektu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym w szkołach czechowickich, identyfikacja uczniów zdolnych, wsparcie działań środowisk nauczycielskich, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą realizować pod opieką nauczycieli projekty naukowe i badawcze, które zostaną poddane specjalistycznej ocenie i nagrodzone przez Burmistrza Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Grupę LOTOS.

W ubiegłym roku, w ramach działań pilotażowych programu, nazwanych wówczas roboczo "Ligą Naukową", cztery gimnazja w terenu Gminy Czechowice-Dziedzice zrealizowały autorskie projekty tematyczne, wpisujące się w kategorię - Marketing miejsc, czyli swoje chwalimy! Zwyciężył projekt "Filigran cieszyński inspiracją dla współczesnego dizajnu", przygotowany i zrealizowany przez uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.

Cele i zadania projektu:
  • uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowych form aktywności gminnych placówek oświatowych,
  • stymulowanie uczniów do samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy,
  • kształtowanie postaw twórczych,
  • promocja Gminy Czechowice-Dziedzice,
  • aktywizacja środowiska szkolnego jako gminy otwartej na wyzwania edukacyjne XXI wieku,
  • upowszechnienie wiedzy o działalności i społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS S.A.,
  • wykorzystanie potencjału tkwiącego w najzdolniejszych uczniach na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym zainteresowanie uczniów problemami ekologicznymi i gospodarczymi oraz dziedzictwem regionalnym, a także kształtowanie u uczniów umiejętności stosowanie posiadanej wiedzy w praktyce.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.