czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 kwietnia 2016
  • wyświetleń: 3312

Przedsiębiorcy w naszej gminie mogą liczyć na ulgi podatkowe

Od przeszło roku w Czechowicach-Dziedzicach obowiązuje uchwała zachęcająca inwestorów do zakładania nowych oraz rozbudowywania istniejących już zakładów na terenie gminy.

Reklama

Mowa o trzyletnim zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Ulgi wspierające rozwój przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach obowiązują w naszej gminie nie po raz pierwszy.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyjęta została w lutym ubiegłego roku. Przypomnijmy, że podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęcie przepisów wprowadzających ulgę podatkową dla inwestujących w gminie przedsiębiorców zarekomendował Radzie Miejskiej Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut. Stawką jest przyciągnięcie do Czechowic-Dziedzic potencjalnych inwestorów, rozważających ulokowanie na terenie gminy nowych firm oraz rozwój już istniejących.

Obowiązująca od przeszło roku uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nowo wybudowane i rozbudowane, których powierzchnia rozbudowy wynosi minimum 100 metrów kwadratowych. W tym drugim przypadku zwolnienie obejmuje wyłącznie rozbudowaną cześć budynku. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ich budowa lub rozbudowa została zakończona i oddano je do użytku. Okres zwolnienia wynosi 36 miesięcy. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia musi złożyć w organie podatkowym "zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis".

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku, co oznacza, że do tego czasu podatnik może nabyć prawo do zwolnienia.

Przypomnijmy, że wcześniej - do końca 2013 r. - na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice obowiązywała już uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zwalniała ona z podatku jedynie nowe budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okres zwolnienia również wynosił wówczas 36 miesięcy. Z ulgi wynikającej z poprzedniej uchwały skorzystało w ciągu trzech lat 26 podmiotów gospodarczych.

Nowa uchwała - co ważne - przewiduje tymczasem zwolnienie oprócz nowych budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, także budynków rozbudowanych.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców, stanowi pomoc publiczną i jest stosowana jako tzw. pomoc de minimis, na zasadach określonych we właściwym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej, a w konsekwencji nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.