Wiadomości

  • 15 maja 2016
  • wyświetleń: 5863

I Forum Ucznia Zdolnego w Czechowicach-Dziedzicach - zdjęcia

Pierwsze Forum Ucznia Zdolnego, zorganizowane w ramach programu edukacyjnego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", odbyło się w poniedziałek 9 maja w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

I Forum Ucznia Zdolnego - 09.05.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Na scenie MDK-u swoje dotychczasowe osiągnięcia zaprezentowali uczniowie z 18 zespołów projektowych, biorących udział w programie "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", realizowanego w Gminie Czechowice-Dziedzice wspólnie z Grupą LOTOS, będącą partnerem finansowym programu. I Forum Ucznia Zdolnego oficjalnie otworzył Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

I Forum Ucznia Zdolnego było okazją do tego, by pracujące dotąd w "zaciszu" swoich szkół zespoły projektowe spotkały się w jednym miejscu, poznały konkurentów i ich dotychczasowe dokonania. Podzielone na trzy tury prezentacje (klasy 1-3, klasy 4-6 oraz gimnazja), pozwoliły też na przegląd tematów wybranych do realizacji przez poszczególne zespoły projektowe. Do finałowego starcia, które wyłoni zwycięzców pierwszej edycji programu, dojdzie 16 czerwca. W roli prowadzących I Forum Ucznia Zdolnego w Czechowicach-Dziedzicach wystąpili: Barbara Leśniak oraz Jacek Cwetler.

Program edukacyjny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych to wspólne przedsięwzięcie Gminy Czechowice-Dziedzice, reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym. Patronat nad programem objął Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Celem projektu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym w szkołach czechowickich, identyfikacja uczniów zdolnych, wsparcie działań środowisk nauczycielskich, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów realizują pod opieką nauczycieli projekty naukowe i badawcze, które zostaną poddane specjalistycznej ocenie i nagrodzone przez Burmistrza Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Grupę LOTOS.

Cele i zadania projektu:
  • uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowych form aktywności gminnych placówek oświatowych,
  • stymulowanie uczniów do samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy,
  • kształtowanie postaw twórczych,
  • promocja Gminy Czechowice-Dziedzice,
  • aktywizacja środowiska szkolnego jako gminy otwartej na wyzwania edukacyjne XXI wieku,
  • upowszechnienie wiedzy o działalności i społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS S.A.,
  • wykorzystanie potencjału tkwiącego w najzdolniejszych uczniach na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym zainteresowanie uczniów problemami ekologicznymi i gospodarczymi oraz dziedzictwem regionalnym, a także kształtowanie u uczniów umiejętności stosowanie posiadanej wiedzy w praktyce.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.