Wiadomości

  • 30 maja 2016
  • wyświetleń: 4277

1 sierpnia odbędą się nowe wybory w Czechowicach-Dziedzicach

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zarządził wybory do Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach. Wybory odbędą się 1 sierpnia 2016 roku.

W naszej gminie zostanie utworzona 15-osobowa Rada Seniorów. W jej skład wejdą przedstawiciele seniorów i środowisk senioralnych. Oczywiście, jeśli kandydatów będzie więcej, wówczas zorganizowane zostaną odpowiednie wybory. Kadencja GRS potrwa cztery lata.

Gminna Rada Seniorów będzie miała swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i utworzone między innymi z tych osób prezydium. Seniorzy będą spotykali się na posiedzeniach. W ich trakcie będą formułować opinie i wnioski w odniesieniu do tworzonego prawa miejscowego dotyczącego osób starszych.

Ponadto będą inicjować i organizować działań na rzecz osób starszych, monitorować potrzeby osób starszych, upowszechniać wiedzę o potrzebach i prawach osób starszych. Do zadań radnych seniorów będą także należały: informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę i inne podmioty na rzecz środowiska seniorów, a także wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach mogą kandydować przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.