czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 7 czerwca 2016
  • wyświetleń: 3174

Gmina i burmistrz wysoko w rankingu "Perły Samorządu 2016"

Wysokie, dziesiąte miejsce zajęły Czechowice-Dziedzice w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazeta Prawna "Perły Samorządu 2016", w którym wyróżniane są najlepsze, najsprawniej wykorzystujące swój potencjał miasta i gminy w Polsce. Tę samą, dziesiątą pozycję w rankingu najlepszych włodarzy w Polsce, zajął burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Marian Błachut, Perły samorządu, nagrody 2016
Gmina Czechowice-Dziedzice i burmistrz Marian Błachut wysoko w rankingu "Perły Samorządu 2016". · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Prestiżowy ranking "Perły Samorządu" przygotowywany jest przez Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z Deloitte - uznaną, międzynarodową firmą świadczącą usługi z zakresu audytu, rachunkowości, doradztwa finansowego i prawnego oraz zarządzania. Udział w rankingu DGP jest całkowicie bezpłatny, a najlepsze miasta i gminy w Polsce oraz najlepsi włodarze w kraju, wybierani są według opracowanych przez fachowców, przejrzystych i spójnych, a przede wszystkim obiektywnych kryteriów.

Zarówno w przypadku wyboru włodarza, jak i w przypadku oceny miast i gmin, ranking wyłaniający "Perły Samorządu" stosuje podział na cztery kategorie: miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, miasto do 100 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska i gmina wiejska. Czechowice-Dziedzice oraz Burmistrz Marian Błachut, oceniane były w trzeciej kategorii - gmina miejsko-wiejska.

Marian Błachut, Perły samorządu, nagrody 2016
Gmina Czechowice-Dziedzice i burmistrz Marian Błachut wysoko w rankingu "Perły Samorządu 2016". · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Wybierając najlepszą gminę oceniano: sprawność strategiczną - umiejętność planowania działań w dłuższej perspektywie, zdolność prawidłowej oceny finansowej własnych możliwości oraz przyciągnięcia nowych inwestycji na teren gminy, sprawność operacyjną - sposób, w jaki gminy zarządzają swoim budżetem i optymalizują koszty, wsparcie potencjału społecznego - umiejętność wykorzystania do rozwoju gminy nie tylko pracowników urzędu i podległych jednostek, ale również organizacji pozarządowych, firm i całego społeczeństwa, jakość życia - działania wspierające rodziny, związane z zapewnieniem usług transportowych itp.

Te same kryteria oceny przyjęli twórcy rankingu wybierając najlepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów w kraju. Tyle, że oceniając i wyróżniając "Perłami Samorządu" włodarzy, zwracano uwagę na działania i efekty działań samego lidera, na sprawy, na które indywidualny wpływ ma gospodarz danej gminy osobiście.

Celem rankingu było więc zbadanie jakim menadżerem i liderem jest włodarz oraz na ile potrafi on umiejętnie korzystać z potencjału swoich pracowników oraz gminy i jej mieszkańców. Twórcy rankingu nie ograniczyli się przy tym do analizy statystyk i tzw. suchych danych, ale oceniali stronę merytoryczną podejmowanych działań oraz indywidualne podejście do konkretnych spraw.

Wysokie, dziesiąte miejsce Gminy Czechowice-Dziedzice w rankingu ogólnopolskim oraz taka sama wysoka pozycja Burmistrza Mariana Błachuta wśród wyróżnionych "Perłami Samorządu 2016" DGP cieszą tym bardziej, że w obydwu przypadkach jest to najlepszy wynik na Śląsku.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.