czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 czerwca 2016
  • wyświetleń: 2970

Burmistrz Marian Błachut z absolutorium od Rady Miejskej

Na sesji, która odbyła się 14 czerwca, Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2015 rok. W 2015 roku dochody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 144.876.805 zł. Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 139.769.813 zł, w tym wydatki bieżące 122.651.644 zł i inwestycyjne 17.118.169 zł.

Reklama

Burmistrz, Marian Błachut, absolutorium
Burmistrz Marian Błachut z absolutorium · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony 30 grudnia 2014 roku. Na przestrzeni 2015 roku był on zmieniony 10 uchwałami Rady Miejskiej oraz 18 zarządzeniami burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 142.171.658 zł i był wyższy od pierwotnego o kwotę 7.424.534 zł.

Dochody za rok 2015 zostały zrealizowane w wysokości 144.876.805 zł, tj. 101,9% planu po zmianach. Plan wydatków Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 147.996.094 zł i był wyższy od pierwotnie uchwalonego o 12.901.650 zł. Wydatki za rok 2015 zostały zrealizowane w kwocie 139.769.813 zł, tj. w 94,44% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wynosił na dzień 31 grudnia 2015 roku 129.981.791 zł i został wykonany w kwocie 122.651.644 zł, tj. w 94,36%. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 18.014.303 zł i został wykonany w kwocie 17.118.169 zł, tj. 95,03%.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 7 wstrzymało się od głosu a 1 radny był przeciwko.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.