czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 24 czerwca 2016
 • wyświetleń: 5727

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem - gala w Pałacu Kotulińskich

W tym tygodniu w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję konkursu zorganizowanego w ramach programu edukacyjnego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem".

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem. Gala w Pałacu Kotulińskich - 21.06.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Zwycięskie zespoły, wyłonione w poszczególnych kategoriach wiekowych spośród 18 biorących udział w programie, jeszcze raz zaprezentowały swoje osiągnięcia, odebrały nagrody oraz gratulacje od Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta, który objął program patronatem.

"Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", to program realizowany w Gminie Czechowice-Dziedzice wspólnie z Grupą LOTOS, będącą jego partnerem finansowym. Biorące w nim udział zespoły projektowe podzielone były na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz gimnazja. Przegląd tematów wybranych przez nie do realizacji miał miejsce w maju, podczas I Forum Ucznia Zdolnego. Do finałowego starcia, które wyłoniło zwycięzców pierwszej edycji programu, doszło 16 czerwca. Jego szczegółowe wyniki już prezentowaliśmy tutaj.

Przypomnijmy, że zwycięzcami pierwszej edycji konkursu w ramach programu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" zostali:
 • Młodzi sprzymierzeńcy drzew - ZSP Bronów - klasy 1-3
 • Moje miasto w obiektywie młodego informatyka SP 5 - klasy 4-6

oraz ex aequo:
 • Obiekty historyczne Czechowic-Dziedzic w miniaturze - GP 1
 • Oswoić fizykę i matematykę - GP 2 - gimnazja


Nagrodę specjalną Burmistrza Czechowic-Dziedzic, za szczególne organizacyjne zaangażowanie w realizację projektu szkoły oraz całej lokalnej społeczności, otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie.

Uczestnicy konkursu - dzieci z poszczególnych zespołów projektowych i ich opiekunowie oraz dyrektorzy poszczególnych szkół odebrali nagrody i dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych z rąk Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta oraz reprezentującej Grupę LOTOS Aleksandry Rozmus.

Gratulując zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom samego udziału w pierwszej edycji programu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", Burmistrz Marian Błachut podkreślał, że nie sposób przecenić walorów edukacyjnych i poznawczych, płynących z samego już faktu pracy w poszczególnych, 18 zespołach projektowych.

- W tym sensie, wygranymi mogą się czuć wszyscy uczestnicy, mogący w twórczy sposób rozwijać swoje pasje i uzdolnienia. Oczywiście - jak w każdym konkursie - rolą komisji oceniającej wyniki pracy poszczególnych zespołów, było wyłonienie zwycięzców. Wskazanie tych, którzy zajmą pierwsze i kolejne miejsca, czy też zostaną wyróżnieni. Rywalizacja i umiejętność uczestnictwa w niej, to jednak również wartość tego typu przedsięwzięć - mówił Burmistrz Marian Błachut.

Program edukacyjny "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych to wspólne przedsięwzięcie Gminy Czechowice-Dziedzice, reprezentowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.

W tym miejscu należy podkreślić, że realizacja programu edukacyjnego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Grupy LOTOS, która podpisując z Gminą Czechowice-Dziedzice umowę o jego realizacji, wsparła przedsięwzięcie kwotą przeszło 100 tysięcy złotych. Dzięki temu, możliwa będzie realizacja kolejnych edycji programu. Druga ma ruszyć już po wakacjach, we wrześniu, a organizatorzy wyrażają przekonanie, że wystartuje w niej jeszcze większa liczba zespołów projektowych, a do "Zdolnych" dołączą kolejne, czechowickie placówki oświatowe.

Celem projektu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym w szkołach czechowickich, identyfikacja uczniów zdolnych, wsparcie działań środowisk nauczycielskich, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów realizują pod opieką nauczycieli projekty naukowe i badawcze, które zostaną poddane specjalistycznej ocenie i nagrodzone przez Burmistrza Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Grupę LOTOS.

Cele i zadania projektu:
 • uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowych form aktywności gminnych placówek oświatowych,
 • stymulowanie uczniów do samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy,
 • kształtowanie postaw twórczych,
 • promocja Gminy Czechowice-Dziedzice,
 • aktywizacja środowiska szkolnego jako gminy otwartej na wyzwania edukacyjne XXI wieku,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności i społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS S.A.,
 • wykorzystanie potencjału tkwiącego w najzdolniejszych uczniach na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym zainteresowanie uczniów problemami ekologicznymi i gospodarczymi oraz dziedzictwem regionalnym, a także kształtowanie u uczniów umiejętności stosowanie posiadanej wiedzy w praktyce.


***

Przy okazji wtorkowej uroczystości w Pałacu Kotulińskich upominkami uhonorowano także autorów prac, które zwyciężyły w konkursie na pocztówkę promującą Gminę Czechowice-Dziedzice. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Burmistrza Mariana Błachuta i przy wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.

W konkursie wybrano prace: Agnieszki Sobel, Aleksandry Niemczyk, Rafała Łukosza i Wiktorii Kowalczyk. Zostały już one wydane w postaci minialbumu, składającego się z czterech pocztówek.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.