czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 sierpnia 2016
  • wyświetleń: 3200

Wykaszanie poboczy i dróg - komuikat Urzędu Miejskiego

Czechowice-Dziedzice - jak co roku - ogłosiły przetarg na wykonanie usług związanych z wykaszaniem poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz działek gminnych, znajdujących się na terenie gminy.

W związku z wynikiem przetargu zawarto umowy na realizację prac z firmą TRANS PLANT Sp. z o.o. z siedzibą w Radziechowach. Zgodnie z zawartą umową, pierwsze wykaszanie powinno zostać wykonane w okresie od 4 maja 2016 r. do 28 maja 2016 r.

Jak informuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, opóźnienia w realizacji przedmiotów zamówienia powstały w wyniku słabej organizacji pracy po stronie wykonawcy. Monity o intensyfikację prac oraz zwiększenie składu osobowego i sprzętowego, kierowane do wykonawcy przez gminę, nie przynosiły żadnych skutków.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie zakończył pierwszego etapu prac objętych umową i nie przystąpił do drugiego wykaszania, w dniu 11 lipca 2016 r. nastąpiło rozwiązanie umowy i naliczenie kar umownych.

W trybie pilnym Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła z innymi wykonawcami umowy, pozwalające na doraźne - interwencyjne dokończenie prac związanych z wykaszaniem terenów objętych umową z dotychczasowym wykonawcą. Trwają prace mające na celu dokończenie wykaszania poboczy dróg i terenów gminnych.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązana jest do ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację prac związanych z wykaszaniem dróg gminnych i powiatowych oraz terenów gminnych.

aka / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.