czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 3 sierpnia 2016
 • wyświetleń: 1063

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza o udziału w projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do udziału w projekcie "Kompetencje cyfrowe dla NEET".

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 25 os. z niepełnosprawnością, w wieku 15-24 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Realizacja projektu przyczyni się skutecznie do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, ubóstwa, trudnej sytuacji na rynku pracy, itp., ponieważ 100% uczestniczek i uczestników projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych oraz stażach, a min. 43% znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie  i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),  tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:
 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.


Uczestniczkom i uczestnikom projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w zakresie:
1. Poradnictwa zawodowego,
2. Szkoleń zawodowych, takich jak:
 • ECDL BASE (B1 - Podstawa pracy z komputerem, B2 - Podstawy pracy w sieci, B3 - Przetwarzanie tekstów, B4 - Arkusze kalkulacyjne)
 • ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi)
 • Efektywne kierowanie zespołem

3. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Pośrednictwa pracy

Gwarantowane jest:
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1.750 zł za każdy miesiąc stażu. 
 • materiały szkoleniowe


Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszane są osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz osoby ze stopniem niepełnosprawności.

Realizator projektu zapewnia wszelką pomoc potencjalnym uczestnikom na etapie rekrutacji (informacje, porady, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.).

Dane kontaktowe:
Business Center 1 Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 2/7
40-013 Katowice
tel. 32 253 72 85; 32 750 09 06
e-mail: biuro@bc1.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.