Wiadomości

  • 17 marca 2006
  • wyświetleń: 884

Wystartuj z Lipą

W tym roku w Bielsku-Białej odbędzie się X Ogólnopolski i XXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2006”, któremu patronuje prezydent Bielska - Białej.

Pomysł zorganizowania przeglądu literackiego pod nazwą „Lipa” zrodził się 23 lata temu. Jego autorami byli Jan Picheta – wówczas instruktor szkółki literackiej, działającej w Klubie Osiedlowym “Złote Łany” oraz Irena Edelman – ówczesny kierownik tego klubu.

Początki nie zapowiadały takiego zainteresowania, jakim cieszy się „Lipa” obecnie. Przegląd zaczynaliśmy z ponad 100 uczestnikami i kilkudziesięciostronicowym katalogiem z tekstami 45 laureatów.

„Duchowym Ojcem Lipy” jest prof. Jarosław Rudniański z Polskiej Akademii Nauk, który patronował przeglądowi od pierwszej edycji, a dzięki zainteresowaniu naszym przeglądem i rekomendacji prof. Joanny Papuzińskiej impreza posiada wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Kultury.

Znakomitymi gośćmi przeglądu byli m.in. Ernest Bryll, Anna Janko, Tomasz Jastrun, Piotr Matywiecki, Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz, Tadeusz Mocarski, Tadeusz Śliwiak, ks. prof. Józef Tischner, Michał Zabłocki. Warsztaty lipowe prowadzili także Tadeusz Olszewski, Jan Picheta, Andrzej Warzecha i Juliusz Wątroba. Spotkania z wybitnymi gośćmi były dla laureatów okazją nie tylko do wysłuchania rad, ale również do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami.

Każdemu podsumowaniu towarzyszył również koncert poezji w wykonaniu gwiazd, m. in.: Grzegorza Turnaua, Andrzeja Sikorowskiego, Starego Dobrego Małżeństwa, Jacka Wójcickiego, Beaty Rybotyckiej, Michała Bajora, Jacka Kaczmarskiego, zespołu Raz Dwa Trzy, Janusza Radka i innych artystów śpiewających teksty poetyckie.

Celem przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich w czasie warsztatów twórczych prowadzonych przez jurorów, promocja laureatów poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach oraz zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży.

Współpraca z Joanną Papuzińską i Tomaszem Jastrunem (od kilku lat przewodniczącym jury) jest gwarancją wysokiego poziomu naszego przeglądu. Z założenia nie chcemy z literatury robić wyścigów czy zawodów sportowych, dlatego nie przyznajemy nagród głównych i wyróżnień, lecz sto nagród równorzędnych. Każda ze 100 nagrodzonych osób otrzymuje „lipowy” katalog z zamieszczonym tam utworem literackim laureata, a ponadto nagrodę książkową z indywidualną dedykacją, stosowną do charakteru twórczości młodego człowieka.

Wręczaniu nagród towarzyszy od pierwszej „Lipy” ekscytująca muzyka grającego na fortepianie kompozytora Janusza Kohuta, notabene mieszkańca Złotych Łanów. Wszystko to tworzy atmosferę literackiego święta. Dzięki temu z roku na rok wzrasta ilość uczestników naszego przeglądu.

Jan Picheta

-------------------

Regulamin X Ogólnopolskiego i XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2006

1.Celem Przeglądu jest
·przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
·wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich),
·tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
·doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich (warsztaty literackie prowadzone przez jurorów),
·promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
·zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży.

2.Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

3.Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do sześciu tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 10 stron znormalizowanego maszynopisu lub wydruku komputerowego (około 18 000 znaków).

4.Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.
Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

5.Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2006 r.

Prace należy przesłać pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany";
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2006.

6.Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom sto równorzędnych nagród regulaminowych. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają teksty stu najlepszych autorów do katalogu.

7.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów podczas podsumowania Przeglądu 27 października br.

8.Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

9.Organizator, tj. Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” w Bielsku-Białej, zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10.Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

Szczegółowych informacji udziela organizator
(p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33 lub 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.