czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 5 października 2016
  • wyświetleń: 1846

Spotkanie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bielsku-Białej

30 września odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bielsku-Białej. W spotkaniu w bielskim ratuszu uczestniczył burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Reklama

Czechowice-Dziedzice, Śląski związek gmin i powiat
Spotkanie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bielsku-Białej · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W trakcie posiedzenia Zarząd Związku zapoznał się z informacjami nt. przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty (w związku z podaniem do publicznej wiadomości projektu ustawy - prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających prawo oświatowe).

Zarząd Związku wyraził obawy o skutki finansowe dla społeczności lokalnych tych zmian i możliwe zmniejszenie miejsc pracy w oświacie. Gdyby okazało się, że planowane zmiany są nieuchronne, to Zarząd Związku za konieczne uważa ich rozłożenie w czasie (co pozwoli na ograniczenie koncentracji ich negatywnych skutków w poszczególnych latach).

Zarząd Związku omówił - istotne dla mieszkańców - problemy budowy i remontów powiatowych i gminnych dróg, proponując uruchomienie przez rząd nowego, rozszerzonego programu finansowania budowy i przebudowy tych dróg. Środki unijne dostępne na poziomie województwa śląskiego w najbliższych latach nie będą bowiem wydatkowane na te cele.

Członkowie Zarządu Związku przedyskutowali również sprawy dot. funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych w woj. śląskim, zwracając uwagę na potrzebę alokowania przez Samorząd Województwa Śląskiego większych środków na konkursy w celu wzmocnienia potencjału służby ratowniczej.

Podczas posiedzenia omówiono też wyniki spotkania zorganizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów nt. kluczowych z perspektywy społeczności lokalnych kwestii bezpieczeństwa. Zarząd Związku podkreślił w tej dyskusji potrzebę skuteczności działań zapobiegających, lub przygotowujących do szybkiego reagowania na różne sytuacje kryzysowe, w tym potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.