czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 listopada 2016
  • wyświetleń: 1941

Szkolenie dla czechowickich pedagogów i psychologów szkolnych

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowało szkolenie, pn. "Niebieskie spotkania z uczniami - edukacja, rozmowa i pomoc uczniom zagrożonym i doświadczającym przemocy w rodzinie".

szkolenie
Szkolenie, pn. "Niebieskie spotkania z uczniami - edukacja, rozmowa i pomoc uczniom zagrożonym i doświadczającym przemocy w rodzinie". · fot. um.czechowice-dziedzice.pl


Szkolenie odbyło się 15 i 16 listopada w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, które poprowadziła psycholog Aleksandra Lasa. Odbiorcami szkolenia byli pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy klas (głównie szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Celem szkolenia było m.in. zwiększenie wiedzy dotyczącej kompetencji, zadań i działań służb powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przygotowanie uczestników szkolenia do edukacji dzieci w zakresie rozpoznania przemocy, strategii radzenia sobie oraz sposobów reagowania na przemoc oraz zwiększenia wiedzy na temat prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także sporządzania stosownych pism.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli się dowiedzieć co to jest zjawisko przemocy oraz jaka jest sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy, jak pracować z dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym , jak pomagać i wspierać je na terenie szkoły, jakie są formy przemocy oraz ich objawy. Ponadto omówiona została odpowiedzialność pracowników oświaty pod kątem podejmowania działań w sytuacji przemocy w rodzinie.

Organizatorem był Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.