czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 26 listopada 2016
  • wyświetleń: 1576

Ostatnia sesja Rady Powiatu dotyczyła promocji regionu

Część merytoryczną XXXII sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej w dniu 24 listopada poświęcono realizacji zadań z zakresu promocji powiatu.

Sesja o promocji powiatu - 24.11.2016 · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym złożył starosta bielski Andrzej Płonka.

Część merytoryczną sesji poświęcono realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu. Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Dorota Nikiel zabierając głos, podkreśliła, że działania promocyjne zmierzają do tworzenia i udoskonalania marki powiatu bielskiego - powiatu nowoczesnego, otwartego i przyjaznego mieszkańcom, gościom i turystom. Podkreśliła także znaczenie promocyjne organizowanych wydarzeń, spotkań, konferencji, konkursów i zaakcentowała sukcesy sportowe uczniów w rozgrywkach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz uczniów SMS Szczyrk.

W dalszej kolejności szczegółowo zadania w zakresie promocji powiatu omówiła Jolanta Konior kierownik Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.

- Promocja jest jednym z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, rozumianym jako proces komunikacji, polegający na budowaniu wizerunku w oparciu o posiadane możliwości i wieloaspektowy potencjał. Działania promocyjne przygotowywane są każdorazowo z myślą o wewnętrznej i zewnętrznej grupie odbiorców. Są to różnego typu wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne oraz przeglądy i konkursy. W tym roku Biuro Promocji organizowało i współorganizowało około 70 różnego rodzaju wydarzeń, w których udział wzięło ponad 8 tysięcy uczestników - mówiła kierownik J.Konior.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2017 rok;
  • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Bielskiego za 2016 rok;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn.zm;
  • zmiany Uchwały Nr V/19/133/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.

Alina Macher, źródło: Powiat Bielski

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.