Wiadomości

  • 30 marca 2006
  • wyświetleń: 4145

Tomaszczyk nadal liderem OFS

Program remontów dróg - rozmowa z Grzegorzem Tomas
Grzegorz Tomaszczyk


21 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Obywatelskie Forum Samorządowe. Sprawozdanie za ubiegły rok złożył ustępujący prezes Zarządu OFS Grzegorz Tomaszczyk.

Prezes przypomniał, że najbardziej znanym rodzajem działalności animatorów życia społecznego z OFS jest organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz dorosłych. Wielką popularnością cieszą się „Rajdy za złotówkę”, zwłaszcza wśród mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Pszczyny. W ubiegłym roku OFS zorganizowało 10 wypraw w góry, znanych pod tą nazwą. W roku 2005 rekordową frekwencją cieszył się rajd na trasie z Krzyżowej do Korbielowa, którą pokonało aż 244 osób.

W 2005 r. zorganizowaliśmy dziewięć wycieczek w ramach akcji „Szlakami historii i literatury” do Częstochowy, Głogówka i Krakowa. Wzięło w niej udział 243 uczestników. Dużą popularnością cieszyła się również „Przygoda pod żaglami”. W rejsach po Morzu Żywieckim, które odbyły się latem ub. roku, brało udział około sto osób – stwierdził Grzegorz Tomaszczyk.

87 amatorów żeglowania na Mazurach uczestniczyło w obozie wypoczynkowo-żeglarskim oraz obozie przetrwania w Przerwankach w lipcu ub. r.

W zorganizowanych w roku 2005 przez nas i przy naszej pomocy imprezach wzięło udział w sumie około 3000 uczestników – stwierdził Grzegorz Tomaszczyk.

Stowarzyszenie OFS chce w tym roku jeszcze bardziej rozwinąć swą działalność. Dlatego ma zamiar wprowadzić do programu imprez nowe propozycje, np. Nadwiślańskie Spotkanie Młodzieży powiatów bielskiego i pszczyńskiego. Podczas tej imprezy odbędą się: rajd pieszy i rowerowy oraz zabawa w plenerze.

Nowością w planach OFS jest wyprawa w Bieszczady. Obywatelskie Forum Samorządowe rozpoczęło już w styczniu na terenie czechowickich szkół Kampanię „Przyroda”, która także stanowi programowe novum. Pierwszą poważniejszą imprezą, którą zorganizowało w tym roku OFS, były zawody pływackie w Skoczowie – Memoriał Stanisława Dziedzica. Wzięło w nich udział około 120 osób.

Prezes Grzegorz Tomaszczyk podziękował ustępującemu zarządowi, w skład którego wchodzili: Mirosław Szemla (wiceprzewodniczący), Władysław Duranek (skarbnik), Aleksander Adamiec, Eugeniusz Bilczewski, Piotr Bożek, Jacek Gąsiorowski, Agnieszka Kiełbas-Mateja, Grzegorz Lubecki i Józef Woliński. Mówca podkreślił rolę Grzegorza Lubeckiego w tej organizacji, którego nazwał „kołem pociągowym OFS”.

Jeden z pięciu czechowickich radnych miejskich OFS Grzegorz Lubecki podkreślił, że działalność stowarzyszenia niesie także wymierne korzyści dla miasta, gdyż dzięki „Rajdom za złotówkę” udało się reaktywować w Czechowicach-Dziedzicach oddział PTTK.

Kiedy w czasie zebrania poszczególni członkowie zarządu uzyskali skwitowanie, przystąpiono do wyboru prezesa i członków zarządu na następną kadencję. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia OFS został ponownie jedyny kandydat, radny powiatowy Grzegorz Tomaszczyk. Wybrano go jednomyślnie, głosami wszystkich 35 osób przybyłych na zebranie.

W podobny sposób wybrano skarbnika, Władysława Duranka. Wiceprezesem stowarzyszenia został bielski wicestarosta Mirosław Szemla, za którym głosowało 30 osób – przy jednym głosie sprzeciwu i czterech wstrzymujących się. Członkami Zarządu OFS zostali: Grzegorz Lubecki (35 głosów), Agnieszka Kiełbas-Mateja (35), Jacek Gąsiorowski (34), Jacek Gruszka (32), Zbigniew Klimczok (29), Krzysztof Piernik (28), Stanisław Londzin (27) i Mirosław Janko (24).

Po ustąpieniu Leszka Kosmatego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej OFS – wybrano jednomyślnie do tego grona Tadeusza Srokę, Bogusława Stolarczyka i Janusza Korzeniowskiego.

W czasie dyskusji mówiono na temat przyszłości stowarzyszenia. Zebrani postanowili m. in. skupić się na rozwoju organizacji nie tylko w Czechowicach-Dziedzicach, lecz również w innych gminach powiatu bielskiego, np. Szczyrku.

Grzegorz Tomaszczyk zauważył, że jeśli kierowana przez niego organizacja wprowadzi do władz samorządowych więcej osób niż dotąd, to łatwiej będzie o środki z lokalnego budżetu. Wtedy także OFS będzie mógł organizować więcej imprez z jeszcze większym aniżeli do tej pory rozmachem. Zebrani zgodzili się, żeby Zarząd OFS zajął się organizacją wyborów do samorządu lokalnego i powiatowego oraz wytypował wartościowych kandydatów do władz samorządowych.

Jan Picheta

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.