czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 20 grudnia 2016
 • wyświetleń: 5632

[ZDJĘCIA] Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem

W sobotę, 17 grudnia krwiodawcy skupieni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim, Klubie HDK PCK przy TRW S.S. Poland w Czechowicach-Dziedzicach oraz PKP Cargo podsumowali w Dworku Eureka kończący się rok oraz przełamali się opłatkiem.

Reklama

Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016 · fot. Jerzy Zużałek


Rolę gospodarza pełnił Lucjan Martyniak, prezes Klubu HDK PCK przy TRW S.S. Poland w Czechowicach-Dziedzicach. Powitał przybyłych gości: prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, Bogdana Ogrockiego, przewodniczącego Rejonowej Rady HDK PCK w Bielsku-Białej, Jerzego Zużałka, Henryka Świerczyńskiego - z-cę Dyrektora d/s Techniczno-Ekonomicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Gabrielę Gorol - koordynatorkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej, zastępcę burmistrza Macieja Kołoczka, przedstawiciela Rady Miasta, Krzysztofa Bergela, prezesa PKM, Jana Matla, szefa działu TRW, Tomasza Stańco, przedstawiciela Danona, Tomasza Piechę, rodzinę zmarłego niedawno prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim, Piotra Giemzy oraz wszystkich przybyłych krwiodawców.

Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016
Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016 · fot. Jerzy Zużałek


Odśpiewano hymn PCK oraz uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego Piotra Giemzy. Lucjan Martyniak dokonał podsumowania akcji organizowanych przez czechowickich krwiodawców, a w całym 2016 roku odbyło się ich 18, w tym w ZS Silesia i ZSTiL - 4, 2 przy kościołach w Ligocie i Zabrzegu, pozostałe 12 na Placu JP II.

Przeprowadzono dwie kwesty - 8 maja i 17 września, 24 maja zorganizowano pielgrzymkę do Częstochowy, krwiodawcy uczestniczyli w zawodach strzeleckich pod Dębowcem oraz wędkarskich w Hałcnowie. We wrześniu zorganizowano imprezę integracyjną w Soli, z okazji Dni Krwiodawstwa organizowano pogadanki na temat honorowego krwiodawstwa. Klub współpracował z Firmą Danone, która przekazywała swoje wybory oraz drobne gadżety reklamowe, z zakładami pracy, punktami krwiodawstwa oraz Firmą Podbeskidzie.

Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016
Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016 · fot. Jerzy Zużałek


W 2016 roku, w 18 akcjach zebrano 205 litrów krwi. Kluby posiadają 725 zarejestrowanych krwiodawców, a w trakcie roku krew oddało 510 osób, w tym 150 kobiet, a dawców, którzy zdecydowali się oddać krew po raz pierwszy było 95.

Po wygłoszeniu sprawozdania Lucjan Martyniak wraz z prezesem, Bogdanem Ogrockim, przystąpili do wręczania odznaczeń zasłużonym krwiodawcom.

Najwyższym odznaczeniem dla krwiodawcy jest Kryształowe Serce. Decyzją Kapituły za zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczenie to zostało przyznane Piotrowi Giemzie. Niestety, zaplanowane wręczenie odznaczenia na sesji Rady Miasta 19 listopada nie doszło do skutku, ponieważ Piotr Giemza zmarł 3 listopada w wieku 55 lat. Rzesza krwiodawców oraz znajomych Piotra pożegnała go w kościele św. Barbary 5 listopada. Odznaczenie odebrała w imieniu męża, żona Barbara, towarzyszyła jej córka, Karolina. Warto przypomnieć, że św. pamięci Piotr oddał przeszło 40 litrów krwi. Jego dwoje dzieci również jest honorowymi dawcami a żona propaguje honorowe krwiodawstwo wśród dzieci poprzez realizację zadań "Krew darem życia".

Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016
Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016 · fot. Jerzy Zużałek


Za swoją działalność Piotr został odznaczony Odznakami Zasłużonego HDK III, II i I stopnia, brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową PCK III stopnia, Odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Najpierw pełnił funkcję sekretarza Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-dziedzicach, a po śmierci ówczesnego prezesa aż do ostatnich chwil swojego życia pełnił funkcję prezesa Klubu.
Odznaczenia odebrali również: Siuta Szymon i Damian Bobiec - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (ZHDK) - I, II i III stopnia, Agnieszka Martyniak - ZHDK I stopnia, Dariusz Antonik - ZHDK II i III stopnia.

Drobne upominki za oddaną krew i działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa odebrali: dyrekcja TRW, Sławomir Mazur, Piotr Nowicki, Danuta Jaromin, Wiesław Płonka, Edward Hałas, Rafa ł Tarmas, Michał Dzida, Bartosz Magiera, Agnieszka Martyniak, Grzegorz Srogosz, Tomasz Piecha, Dariusz Adamski, Szymon Siuta, Damian Bobiec, Michał Talik, Roman Osuch, Danuta Knap, Paweł Śliwka, Wiesław Wątorek, Ireneusz Kiszka, Arkadiusz Łukosz, Grzegorz Kwaśniak, Dariusz Antonik, Jakub Kołoczek, Krzysztof Lach, Natalia Wiercigroch, Adam Mieszczak, Zdzisław Gola, Teresa Szczyrbowska, Marzena Liszka, Rafał Stępień.

Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016
Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016 · fot. Jerzy Zużałek


Zabierając głos, Henryk Świerczyński, z-ca Dyrektora d/s Techniczno-Ekonomicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, przedstawił, oprócz podziękowań dla krwiodawców za ich dar serca, kilka liczb dotyczących honorowego krwiodawstwa w województwie śląskim. I tak: w 2016 roku dokonano przeszło 120 tysięcy donacji. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatruje w krew 147 szpitali w województwie śląskim. Codziennie wydawanych jest około 200 litrów krwi. Zarejestrowanych jest ok. 80 tys. dawców, a czynnych jest ich ok. 35 - 40 tysięcy. Średnio jeden dawca oddaje krew 2 razy w roku.

W województwie śląskim funkcjonuje 10 oddziałów rejonowych oraz 6 ambulansów, które stale wyjeżdżają w różne miejsca, a jest tych wyjazdów około 2000 w roku. Ostatnio był taki dzień, w którym wydano do szpitali 526 jednostek, co oznacza, że w danym dniu potrzebna była krew od tylu dawców.

Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016
Krwiodawcy podsumowali rok i przełamali się opłatkiem - 17.12.2016 · fot. Jerzy Zużałek


Oprócz dyrektora Henryka Świerczyńskiego podziękowania i życzenia dla dawców i działaczy PCK skierowali: prezes Bogdan Ogrocki, zastępca burmistrza, Maciej Kołoczek, Krzysztof Bergel, Tomasz Stańco i Gabriela Gorol.

Na zakończenie uroczystej akademii jej uczestnicy przełamali się opłatkami i złożyli świąteczne oraz noworoczne życzenia.

Plan akcji krwiodawstwa w 2017 roku

 • 2 marca oraz 7 grudnia - 8.00 do 13.00 - ZSTiL
 • 2 lipca - niedziela - 8.00 do 13.00 - Zabrzeg (Ambulans)
 • 8 października - niedziela - 8.00 do 12.30 - Ligota (Ambulans)


Akcje na Placu Jana Pawła II w godzinach od 8.30 do 14.00 (Ambulans) w każdy drugi czwartek miesiąca

 • 12 stycznia
 • 9 lutego
 • 9 marca
 • 13 kwietnia
 • 11 maja
 • 8 czerwca
 • 13 lipca
 • 10 sierpnia
 • 14 września
 • 12 października
 • 9 listopada
 • 14 grudnia

Jerzy Zużałek

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.