czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 grudnia 2016
  • 30 grudnia 2016
  • wyświetleń: 4062

Podregion bielski pozostaje bardzo atrakcyjny dla inwestorów

Województwo śląskie wciąż na szczycie w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Taki wniosek wynika z treści raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który powstał na podstawie analizy kilkudziesięciu zmiennych, m.in. kosztów pracy, wielkości i jakości zasobów pracy, chłonności rynku zbytu czy dostępności transportowej. Raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski" wskazuje, w których regionach i podregionach są najlepsze warunki do inwestowania i umiejscawiania działalności gospodarczej.

Reklama

Województwo śląskie utrzymało się na szczycie rankingu, wyprzedzając województwa dolnośląskie i mazowieckie. Wszystkie cztery podregiony województwa śląskiego - co jest ewenementem w skali kraju - cechują się bardzo wysoką atrakcyjnością inwestycyjną z punktu widzenia działalności przemysłowej. Wojewódzkim oraz ogólnopolskim liderem jest podregion katowicki, natomiast wiceliderem - rybnicki. Podregion bielski uplasował się na czwartym miejscu w Polsce, natomiast częstochowski - na ósmym. Jak czytamy w raporcie, największym mankamentem w naszym podregionie, będącym jednak pochodną właśnie wysokiego stopnia rozwoju przemysłu, pozostają bardzo wysokie koszty pracy.

Jeżeli chodzi o lokowanie inwestycji w branży usług, trzy z czterech śląskich podregionów mieszczą się w klasie podregionów o najwyższej atrakcyjności - katowicki zajmuje czwarte miejsce, rybnicki jest 11,, a bielski 12. Tuż za nim, na 14. miejscu uplasował się natomiast podregion częstochowski.

Największe, choć nadal bardzo małe dysproporcje w atrakcyjności inwestycyjnej podregionów województwa śląskiego dotyczą atrakcyjności z punktu widzenia działalności zaawansowanych technologicznie. Na najwyższym, ósmym w skali kraju, uplasował się podregion katowicki. Pozostałe trzy podregiony plasują się w grupie obszarów o wysokiej atrakcyjności - podregion bielski jest na 13. miejscu, częstochowski na 16., a rybnicki na 22.

Atrakcyjność inwestycyjna


- Cieszę się, że po raz kolejny jesteśmy liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Naszym największym atutem są ludzie, świetnie wykształceni, pracowici i kreatywni, co podkreślają przedsiębiorcy, którzy lokują u nas swoje interesy. Trudniej jest utrzymać się na szczycie niż go zdobyć, dlatego cały czas wysoko stawiamy sobie poprzeczkę i chcemy zapewnić inwestorom jak najlepsze warunki - podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

Jak podkreślają twórcy raportu, zdecydowanym liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej pozostaje województwo śląskie. Atutami naszego regionu są bardzo obszerne zasoby pracy, drugi największy w kraju rynek zbytu, bardzo wysoka aktywność regionu wobec inwestorów oraz dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza i społeczna. Podkreślono także rolę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Województwo śląskie przoduje w ujęciu branżowym pod względem inwestycji przemysłowych i usługowych. W przypadku inwestycji w branży zaawansowanych technologii plasujemy się na czwartym miejscu. Jedynym istotnym mankamentem, wskazanym przez twórców raportu, pozostaje trzeci najniższy na tle pozostałych województw poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Bardzo dobre miejsca, szczególnie w przypadku inwestycji przemysłowych oraz usługowych, zajmują również podregiony województwa śląskiego.

Raport jest efektem projektu badawczego przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Jego celem jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw i podregionów. Atrakcyjność inwestycyjna jest w tym wypadku rozumiana jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

new / czecho.pl

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.