Reklama

Wiadomości

  • 10 stycznia 2017
  • wyświetleń: 4935

Czechowicki ekopatrol sprawdza kto wykonał przyłącze i nakłada kary

Na terenie naszej Gminy przeprowadzane są kontrole przez ekopatrol złożony z pracowników Straży Miejskiej. W kontrolach również uczestniczą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiotem obecnie prowadzonych kontroli są nieruchomości, na których terenie została wykonana studzienka kanalizacyjna w ramach zrealizowanego projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice", a do chwili obecnej nie wykonano przyłącza kanalizacyjnego do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Na właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonali tego obowiązku zostaną nałożone kary grzywny.

Ekopatrol przeprowadza również kontrole w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Podczas kontroli sprawdzane są pojemniki, w których gromadzone są odpady komunalne, umowy na odbiór odpadów komunalnych, a także faktury za wykonanie usługi odbioru odpadów.

Kontrole przeprowadzane przez ekopatrol mają na celu uzyskanie jak największego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do ziemi i wód, a w przypadku odpadów komunalnych wyeliminowanie odpadów, które nadal są podrzucane do ogólnodostępnych pojemników położonych na terenie zabudowy wielorodzinnej.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.