czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 stycznia 2017
  • wyświetleń: 3170

Pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Bielskiego

19 stycznia miała miejsce XXXV sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Tradycyjnie otworzył i stwierdził prawomocność sesji Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu. W sesji uczestniczył także Damian Żelazny przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 19.01.2017 · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


Starosta bielski Andrzej Płonka przekazał informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. Po jego wystąpieniu głos zabrał Aleksander Radkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, który złożył sprawozdanie z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za rok ubiegły.

- Oceniając ogólnie stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie zarówno miasta, jak i powiatu w roku 2016 należy stwierdzić, iż na podstawie informacji przekazanych przez powiatowe służby ratownicze, pomimo ogólnego wzrostu zdarzeń odnotowano szereg elementów świadczących o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W działaniach policyjnych uzyskano duży wzrost wykrytych przestępstw, szczególnie pod względem ilości sprawców przestępstw zatrzymanych na gorącym uczynku. Znacząco obniżyła się ilość wypadków drogowych. Także w działaniach jednostek straży pożarnych PSP i OSP, a także Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz GOPR odnotowano pozytywne i efektywne wskaźniki ratownicze. Rok 2016 był praktycznie pierwszym rokiem funkcjonowania nowo oddanego Stanowiska Kierowania i nową siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poprzez jego funkcjonowanie znacząco poprawiło się dysponowanie służb ratowniczych na terenie zarówno miasta Bielska - Białej, jak i naszego powiatu oraz efektywność realizacji zadań określonych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - mówił Aleksander Radkowski.

- Dzięki wsparciu finansowemu samorządów znacznie wymieniono na nowy tabor samochodowy w policji oraz podjęto szereg zadań inwestycyjnych w obiektach komisariatów. Także w PSP i OSP doposażano w nowy sprzęt oraz sukcesywnie wymieniano najbardziej zużyty sprzęt ratowniczo - gaśniczy, a także wykonano szereg prac modernizacyjnych w obiektach strażnic - podkreślił naczelnik.

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 rok przekazał Bolesław Jonkisz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2017 r.;
  • zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  • zawarcia porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej;
  • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
  • przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.;
  • zmiany Uchwały Nr V/34/219/16 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.

Alina Macher
źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.