czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 4 lutego 2017
  • wyświetleń: 3511

Do 28 II można składać wnioski o dofinansowanie na usunięcie azbestu

W ostatnich 11 latach w gminie Bestwina usunięto 697 ton azbestu. Na tym terenie nadal są jednak 204 posesje, na których zlokalizowano wyroby azbestowe o wadze około 375 ton. Do 28 lutego gospodarstwa te mogą ubiegać się o dofinansowanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina Bestwina już od 2005 roku finansuje z budżetu corocznie usunięcie wyrobów z kilkudziesięciu nieruchomości. Z braku programu usuwania azbestu oraz w jego ramach wykonanej inwentaryzacji możliwe było jedynie finansowanie odbioru i utylizacji azbestu. Koszty demontażu mieszkaniec musiał pokrywać z własnej kieszeni.

W latach 2005-2016 z 320 nieruchomości z terenu gminy usunięto 697 ton wyrobów azbestowych na kwotę 273.341 złotych. Na tę kwotę składało się dofinansowanie pozyskane z nieistniejącego już Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej w wysokości 18.400 złotych i budżetu gminy Bestwina w wysokości 254.941 złotych.

W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Bestwina zatwierdzony został Program Usuwania wyrobów zawierających azbest i przeprowadzona została w jego ramach inwentaryzacja. Zewidencjonowane zostały 204 posesje, na których zlokalizowano wyroby azbestowe o wadze około 375 ton. Wykonanie programu było warunkiem dla pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, o które gmina chce zabiegać już od tego roku.

Zasady i warunki składania wniosków określone zostały w regulaminie zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina i dostępne są wraz z obowiązującymi drukami na stronie internetowej w zakładce system gospodarki odpadami komunalnymi oraz w urzędzie gminy - pokój nr 15. Termin składania wniosków na 2017 rok upływa z dniem 28 lutego. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie mogą liczyć na finansowanie dopiero w 2018 roku.

BM / czecho.pl, źródło: UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.