Wiadomości

  • 12 lutego 2017
  • wyświetleń: 17265

[ZDJĘCIA] W Czechowicach powołano nową jednostkę OSP - Lipowiec

11 lutego 2017 roku historia czechowickiego pożarnictwa zapisała nową kartę. Strażacy - druhowie po 87 latach postanowili utworzyć samodzielną jednostkę OSP "Lipowiec" na bazie obecnego Oddziału II, przybierając nazwę Ochotnicza Straż Pożarna "Lipowiec" w Czechowicach-Dziedzicach.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


Na zebraniu obecny był burmistrz Marian Błachut, przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny, sekretarz miasta Marek Gazda, członek Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisław Pięta, radny powiatu Bielskiego Bolesław Jonkisz, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bielsku-Białej oraz komendant gminnego OSP w Czechowicach-Dziedzicach starszy brygadier Tadeusz Szkucik, ksiądz proboszcz kanonik Kazimierz Janiurek, radni: Krzysztof Szczypka, Paweł Pawlik, przewodnicząca Rady Osiedla Południe Marzena Pawlik, przewodniczący Rady Osiedla Czechowice Górne Stanisław Marszałek, druhny i druhowie oraz członkowie-założyciele.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


- Straż, jaką zakładamy w Czechowicach-Dziedzicach na bazie dawnego Oddziału V, a obecnie II, jest jednostką istniejącą, sprawdzoną w działaniach operacyjnych na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice oraz Powiatu Bielskiego. Do dnia dzisiejszego Oddział II włączony jest w krajowy system ratowniczo-gaśniczy, posiada wyszkolonych ludzi oraz niezbędny sprzęt. Coroczne sprawdzanie gotowości bojowej Oddziału II, samodzielnie funkcjonującego pod względem bojowym, wykazuje, że Oddział na Lipowcu otrzymuje oceny bardzo dobre, co świadczy o profesjonalnym wyszkoleniu oraz posiadaniu specjalistycznego sprzętu - podkreślał Paweł Wróbel, nowy prezes OSP "Lipowiec".

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


Podczas wczorajszego zebrania 21 członków - założycieli jednogłośnie przyjęło uchwałę o założeniu stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna "Lipowiec" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Zamkowej 74. Zgodnie z decyzją członków, wybrany został Zarząd stowarzyszenia, który liczy 9 osób: prezes - Paweł Wróbel, naczelnik i zarazem wiceprezes - Dariusz Srokol, wiceprezes - Krzysztof Rachwał, sekretarz - Jacek Szary, skarbnik - Dariusz Zuber, zastępca naczelnika - Łukasz Kłaptocz, członkowie zarządu: Bronisław Kwiczała, Mariusz Zuber, Andrzej Spólnik. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Dariusz Rusek, a członkami: Marcin Stasicki i Artur Mazur.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


- Ten dzień jest dla nas wszystkich niezwykle ważny - dla tych, którzy noszą mundury strażackie, ale również dla społeczności Czechowic-Dziedzic i samorządu, gdyż nieczęsto zdarza się, że są powoływane do życia nowe jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jesteśmy akuszerami tego, co się dziś urodziło, ale ciąża ta trwała bardzo długo, prawie 10 lat. Cieszę się, że udało się doprowadzić do takiego szczęśliwego rozwiązania - mówił burmistrz, Marian Błachut. - Najważniejsze jest to, aby jednostka OSP Lipowiec rozpoczęła działanie, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, które jest najważniejsze, ale nie mniej ważne są również kwestie środowiskowe. Życzę nowemu Zarządowi, na czele z druhem - prezesem Pawłem Wróblem, żeby ten Zarząd działał ku zadowoleniu mieszkańców, we wszystkich obszarach środowiskowej działalności, ale również przy ścisłej współpracy z innymi jednostkami funkcjonującymi na terenie całej naszej gminy - dodał.

Burmistrz wyróżnił również dwie osoby: druha Józefa Zolicha i druha Czesława Maciaszka. Włodarz gminy zwrócił uwagę, że są to osoby, którym bardzo zależało na tym, aby ta jednostka się usamodzielniła i rozpoczęła swój nowy byt.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


- Minęło już 20 lat od kiedy Andrzej Jarczok, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, próbował rozeznać możliwość usamodzielnienia jednostki OSP na Lipowcu. Minęło te 20 lat i stało się, jest kolejna OSP w Czechowicach-Dziedzicach i w Powiecie Bielskim. Lipowiec to środowisko o wyraźnie zaznaczonej tożsamości i myślę, że OSP tutaj na Lipowcu i w Czechowicach Górnych będzie miało bardzo duże znaczenie dla utrzymania i budowy tożsamości lokalnej - mówił Stanisław Pięta, członek Zarządu Powiatu Bielskiego.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


Głos zabrał również starszy brygadier Tadeusz Szkucik, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej: - liczba jednostek OSP w Czechowicach musi być stała. Na innej sali w tym mieście właśnie rozwiązuje się ZSP Walcownia. Na tej sali zaś powstaje OSP Lipowiec. Było sześć jednostek, pozostaje sześć i to jest dla nas ważne. Jest nowy Zarząd Powiatowy OSP wybrany w grudniu, nowy komendant PSP, który pełni obowiązki od 1 lutego i nowa jednostka OSP w Lipowcu. Zarówno prezes Zarządu, jak i Komendant Miejski PSP przekazali serdeczne życzenia dla nowej jednostki. Myślę, że będzie to nie tylko Wasza praca, ale też współpraca pomiędzy Komendą, Zarządem Powiatowym, Zarządem Gminnym i że razem będziemy to pożarnictwo rozszerzali.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


Na zakończenie zebrania prezes nowej jednostki pożarniczej podziękował wszystkim przybyłym oraz osobom, które okazały wsparcie w stworzeniu OSP "Lipowiec". - Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi za to, że poparł inicjatywę stworzenia tej nowej jednostki i od początku pomaga nam prawnie i merytorycznie. Cieszę się, że tak pozytywnie zaczęła się nasza droga i myślę, że będziemy to kontynuować. Dziękuję również samorządowcom, którzy nam pomagali i poświęcali swój czas. Dziękuję także członkom - założycielom za podjęcie tej inicjatywy i okazane zaangażowanie - mówił.

Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017
Zebranie założycielskie ws. utworzenia nowej jednostki OSP "Lipowiec" - 11.02.2017 · fot. BM / czecho.pl


Czechowickie pożarnictwo sięga roku 1900, kiedy to zwołano zebranie założycielskie, tym samym powołano do życia Ochotniczą Straż Ogniową "Czechowice". Na początku utworzono trzy samodzielne oddziały. W następnych latach sukcesywnie powoływano nowe oddziały: w 1924 roku w dzielnicy Bodraj, a następnie w 1930 roku w dzielnicy Lipowiec. Cel utworzenia nowych oddziałów był uzasadniony, gdyż przemysł w Czechowicach rozwijał się błyskawicznie, a co za tym idzie, wzrastało zagrożenie pożarowe.

W 1940 roku władze okupacyjne połączyły gminy Czechowice i Dziedzice w jedną jednostkę administracyjną. Efektem tego było włączenie OSP "Dziedzice" do OSP "Czechowice" jako oddział szósty. W latach 1945-1975 nastąpiło reaktywowanie i doposażenie straży pożarnej po II wojnie światowej. Zmiana następuje również w nazewnictwie oddziałów. Powstają już plutony.

W 1975 roku kolejne zmiany - zlikwidowano nazwę plutonów, a przywrócono oddziały, lecz już tylko dwa z sześciu. Podzielono rejon działania na północny, który przejął Oddział I oraz rejon południowy, który otrzymał Oddział II na Lipowcu.

Ważnym wydarzeniem dla strażaków na Lipowcu było rozpoczęcie budowy nowej strażnicy Domu Strażaka przy ulicy Zamkowej z siedzibą Oddziału II. Strażnicę budowano przez sześć lat, a budowali ją okoliczni mieszkańcy w czynie społecznym. Budowa finansowana była ze środków darczyńców oraz budżetu miasta. 5 sierpnia 1983 roku oddano nowy budynek straży do użytku.

Jak zapisane jest w dziejach historii, straż na Lipowcu istniała już od 1930 roku i tworzyli ją mieszkańcy dzielnicy Lipowiec i do dnia dzisiejszego ją tworzą z dziada pradziada.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.