czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 lutego 2017
  • wyświetleń: 3524

Pozimowe remonty dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

Już za niedługo rozpoczną się pozimowe remonty dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Trwają dwa odrębne postępowania przetargowe, które mają wyłonić wykonawców remontów dróg asfaltowych i tłuczniowych.

Pierwszy przetarg pod nazwą "Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" został ogłoszony już w styczniu. Zamówienie obejmuje między innymi: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych z ich oznakowaniem farba chlorokałczukową i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej, rozbiórki różnych nawierzchni jezdni i chodników lub ich przełożenie, rozbiórkę krawężników lub ich przełożenie, częściowe rozbiórki podbudowy, regulację wysokościową pokryw studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, wykonanie koryta na poszerzeniu i podbudowy tłuczniowej, wzmocnienie tłuczniem istniejących warstw podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, ścinanie i utwardzenie poboczy, prace wykończeniowe, wywóz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac wraz z przekazaniem ich do utylizacji.

9 lutego odbyło się otwarcie ofert. W przetargu wzięły udział cztery firmy. Najniższą cenę za usługę zaproponowała firma "Drogród Szymon Tetla" z Ćwiklic - 157 tys zł.

Drugi przetarg na remonty dróg tłuczniowych ogłoszono w lutym. Zadanie pt. "Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" obejmuje między innymi: wykonanie koryta, warstwy odcinającej, podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego lub frezu asfaltowego, remonty cząstkowe nawierzchni z tłucznia kamiennego i frezu asfaltowego, remonty nawierzchni gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie i zagęszczenie oraz wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z żużla paleniskowego, wzmocnienie istniejącej nawierzchni dodatkową warstwą tłucznia lub frezu asfaltowego po uprzednim rozwarstwieniu starej nawierzchni, rozwarstwienie i ponowne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z tłucznia kamiennego lub frezu asfaltowego regulację wysokościową włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, ścinanie poboczy oraz utwardzenie ich klińcem, wywóz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac wraz z przekazaniem ich do utylizacji.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.