czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 lutego 2017
  • 20 lutego 2017
  • wyświetleń: 4676

Rozpoczyna się rekrutacja do czechowickich przedszkoli

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na rok szkolny 2017/2018.

przedszkole nr 6
Przedszkole nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2017/2018, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza do dnia 21 lutego 2017 r.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2017 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie. Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice - Dziedzice przeprowadzanie procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od 1 marca bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa zapisy.ppczechowice.pl gdzie będzie zamieszczony formularz "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" oraz informator zawierający ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie a także regulamin rekrutacji.

Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" i wybrać maksymalnie trzy przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego rejestru.

We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice - Dziedzice, będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same kryteria przyjęć określonych w regulaminie rekrutacji.

Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rekrutacji przedszkola z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonanie zapisu dziecka do przedszkola, które prowadzi oddziały integracyjne jest równoważne ze zgodą na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie od 1 do 31 marca 2017 r. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Do pobrania: Informacja ZOPO - rekrutacja do przedszkoli

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.