Wiadomości

  • 18 lutego 2017
  • 9 marca 2017
  • wyświetleń: 5666

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji dla Czechowic-Dziedzic

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicch zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia oraz pozostałych interesariuszy do zaangażowania się w opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice i do zgłaszania swoich pomysłów przedsięwzięć poprzez wypełnienie ankiety potrzeb rewitalizacyjnych.

um, urząd, urząd miejski
Trwają prace nad Programem Rewitalizacji dla Czechowic-Dziedzic. · fot. wiktoria / pless.pl


Pomysły powinny dotyczyć obszarów rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice, które wyznaczono na terenie miasta. Wszystkie załączniki (mapy, ankieta oraz prezentacja) dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Obszary, które obejmuje rewitalizacja, zaznaczono czerwoną linią na załączonych mapach. Zarys analizy problemowej, które występują na wskazanych obszarach znajdą Państwo w załączonej prezentacji "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji".

Wypełnioną ankietę, którą można pobrać ze strony, należy przesyłać na adres e-mail: strategia@um.czechowice-dziedzice.pl lub złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Termin składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych mija 10 marca 2017 roku o godz. 13.00.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice umożliwi samorządowi, a także innym podmiotom działającym na terenie Gminy, ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym występującym na terenie Gminy.

Więcej informacji na temat Programu Rewitalizacji oraz wsparcia w wypełnieniu ankiety potrzeb rewitalizacyjnych udziela przedstawiciel wykonawcy opracowania - Pani Arleta Ciarczyńska, Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., tel.: 601 997 773, e-mail: arleta@dcrl.pl.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice jest dofinansowane w 90% w ramach projektu pn. "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.