Wiadomości

 • 3 marca 2017
 • wyświetleń: 2611

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Czechowicach-Dziedzicach

Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice ruszyła kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Program adresowany jest dla wszystkich rodziców wychowujących dzieci własne lub przysposobione oraz dla wychowawców klas i grup.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zbudowany w oparciu o nowatorskie metody wychowania zawarte w koncepcji Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek" oraz Adel Faber i Elain Mazlish - "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały: jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".

Program obejmuje 10 trzygodzinnych spotkań, które pomagają:
 • Uczyć się integracji w grupie;
 • Określać granice w wychowaniu;
 • Poznawać uczucia i emocje, i ich rolę w wychowaniu;
 • Zachęcać dziecko do współpracy;
 • Zamieniać kary na konsekwencje;
 • Rozwiązywać problemy i konflikty;
 • Zachęcać do samodzielności;
 • Jak nie wpisywać dziecka w role i uwalniać z ról;
 • Stosować pomocną pochwałę i zachętę.


Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

W naszej gminie zajęcia prowadzi pięć profesjonalnie przygotowanych realizatorek: Joanna Murawska, Ewa Kopeć, Janina Dziech, Urszula Góra oraz Małgorzata Mazur. Obecnie zajęcia realizowane są w Szkole Podstawowej nr 7, w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, w Zespole Szkół w Ligocie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz w Gimnazjum Publicznym nr 1.

W programie mogą uczestniczyć wszyscy rodzice z terenu gminy. Dla rodziców udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty realizacji programu pokrywa gmina w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O szczegóły można pytać u realizatorów programu lub w Biurze ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. (32) 214-71-61.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.