Wiadomości

  • 22 marca 2017
  • wyświetleń: 3376

Ukazała się nowa książka o Adolfie Gaschu, hodowcy z Kaniowa

Osiem lat temu ukazała się pierwsza, skromna objętościowo broszurka poświęcona dzierżawcy kaniowskiego folwarku i znanemu hodowcy karpia, Adolfowi Gaschowi. W roku 2017 temat powraca w postaci profesjonalnie wydanej książki. Publikacja liczy 90 stron i zawiera cały dostępny stan wiedzy o zdobywcy wielu prestiżowych nagród a także twórcy nowej odmiany popularnej ryby.

książka o hodowcy Adolfie Gaschu
fot. UG Bestwina


Książka ma w zasadzie dwóch autorów. Pierwszym z nich jest redaktor "Magazynu Gminnego" Sławomir Lewczak, który napisał część biograficzną i artykuły omawiające poszczególne obszary działalności hodowcy. Drugi autor to... sam Adolf Gasch. Opracowanie zawiera teksty, jakie wyszły spod jego pióra ukazując się przeszło sto lat temu w "Okólniku Rybackim". Dziś, po ocaleniu od zapomnienia, czytelnicy mogą odkryć je na nowo.

Co w książce jest nowego? Opatrzona została wstępem wprowadzającym w całość. Kolejny rozdział prezentuje dzieje rybactwa na naszej ziemi, szczególnie w Bestwinie i w Kaniowie. W artykule biograficznym poprawiono i uzupełniono życiorys Gascha: dodano dane dotyczące jego rodziny, żon i dzieci. Rozwinięto wątek studiów w Hohenheim (a także braci Gascha również studiujących w tej uczelni). Uzupełniono biografię także o następujące fakty: działalność we Włoszech, działalność w Radzie Powiatowej, pomoc powodzianom. W tymże artykule umieszczono informacje o śmierci, pochówku i usytuowaniu grobu hodowcy. Znacznie rozbudowano wątek współczesny w związku z powstaniem Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski".

Ponadto książka zawiera trzy teksty pod wspólnym tytułem "Nieznane oblicze Adolfa Gascha". Jest również recenzja podręcznika napisanego przez Gascha oraz jego nekrolog. Oprócz raportu przygotowanego na wystawę rybacką w Berlinie w 1880 r. zamieszczono fachowe opracowania pt. "O wodach złotodajnych" (hodowla ryb na polach ryżowych) oraz "O spieniężaniu naszych ryb stawowych". Na końcu dodano obszerną bibliografię, wypisy z pracy austriackiej, jak również najważniejsze nagrody uzyskane przez Adolfa Gascha.

Całkowicie zmieniony i rozbudowany został materiał zdjęciowy. Autor pozyskał z Austriackiego Towarzystwa Rybackiego portret Adolfa Gascha, niepublikowany od stu lat. Nie zapomniano o fotografiach grobowca bohatera, folwarków w Ligocie i w Kaniowie, akademii rolniczej w Hohenheim, reprodukcjach medali i wyróżnień, artykułów wspomnieniowych z prasy austriackiej oraz zdjęciach obrazujących współczesność rybactwa i wędkarstwa w Kaniowie. Dodatkowo obejrzymy fotografie związane z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej "Bielska Kraina". W sierpniu i wrześniu 2016 r. autor książki przebywał we Włoszech - wykonał zdjęcia miejscowości Salsomaggiore Terme i pól ryżowych w północnej części kraju, gdzie Gasch prowadził eksperymentalną hodowlę.

Wydanie publikacji nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze strony Lokalnej Grupy Rybackiej "Bielska Kraina", a także życzliwość Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie. Adolf Gasch jest postacią powszechnie kojarzoną z Kaniowem a zatem i z gminą Bestwina, toteż wydawnictwu przyświeca cel promocyjny. Książka jest dostępna do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury, w Muzeum Regionalnym i w Gminnej Bibliotece Publicznej w cenie 15 złotych.

BM / czecho.pl

źródło: UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.