Reklama

Wiadomości

  • 9 kwietnia 2017
  • 13 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 6307

Pracownicy PWiK fotografują wodomierze - to zgodne z prawem

Do drzwi mieszkańców naszej gminy pukają pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którzy dokonują tzw. przeglądu przyłącza wody. Przegląd ten polega również na zrobieniu zdjęcia owego przyłącza. Mieszkańcy zastanawiają się, czy jest to działanie zgodne z prawem. W kwestii tej zwrócili się do burmistrza Czechowic-Dziedzic.

wodomierz
Pracownicy PWiK fotografują wodomierze · fot. http://pl.freeimages.com


- Zastanowił nas brak prośby o pisemną zgodę na takie fotografowanie, skierowanej do właścicieli posesji/domu/mieszkania (zdjęcia wewnątrz pomieszczeń prywatnych). Zapytani o to pracownicy Wodociągów udzielają jedynie informacji, że jest to własność Przedsiębiorstwa, którą można fotografować bez przeszkód, jako jej właściciel. Zainteresowani jesteśmy aspektami prawnymi tej sprawy. Przyłącza wody nie znajdują się przecież w pustej przestrzeni. Zdjęcia zewnętrzne stanu prywatnych posesji wykonują nawet mapy Google bez pozwoleń/zgody, ale wewnątrz czyjejś własności? - zastanawiali się mieszkańcy.

Okazuje się, że zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 2017 poz. 328) wodomierz główny jest własnością dostawcy wody. W związku z powyższym pracownicy PWiK wykonują fotografie mienia należącego do Przedsiębiorstwa, a wykonane fotografie obejmują jedynie instalacje i urządzenia pomiarowe, bez zbędnych obiektów, z punktu widzenia celów fotografii.

- Wykonywane zdjęcia służą inwentaryzacji sieci i przyłączy dla celów prowadzenia cyfrowej bazy danych sieci (GIS) oraz stworzenia hydraulicznego modelu układów rozprowadzania wody w mieście Czechowice-Dziedzice, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości realizowanych usług. Wykonane fotografie zgromadzone w bazie danych sieci posłużą także identyfikacji przyłączy oraz węzłów wodomierzowych wymagających przebudowy lub modernizacji, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci na kolejne lata, w celu ograniczenia strat wody oraz zmniejszenia ilości awarii - wyjaśnia PWiK sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zauważa również, że wykonane w bieżącym roku przeglądy techniczne przyłączy wody pozwoliły wielokrotnie zidentyfikować i usunąć awarie na przyłączach wodociągowych, urządzeniach pomiarowych, jak również na wewnętrznych instalacjach wodociągowych.

Spółka zapewnia, że przedmiotowe fotografie nie są i nie będą publikowane, ani udostępniane osobom trzecim. Zdjęcia zestawu wodomierzowego służą wyłącznie na potrzeby własne Przedsiębiorstwa, co, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie jest naruszeniem dóbr osobistych.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.