Wiadomości

  • 26 maja 2017
  • wyświetleń: 1921

Mieszkańcy będą mogli wnosić własne projekty uchwał do Sejmiku

Mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wnosić pod obrady Sejmiku projekty własnych uchwał. Wystarczy zebrać minimum 10 tys. podpisówUregulowania dotyczące takiej inicjatywy uchwałodawczej zostały wprowadzone w tym tygodniu formalnie do Statutu Województwa Śląskiego po wcześniejszych wymaganych uzgodnieniach z Prezesem Rady Ministrów. Przyznają one inicjatywę uchwałodawczą grupie co najmniej 10 tys. mieszkańców regionu.

Pod projektem uchwały należy przedstawić listę popierających z ich imionami i nazwiskami, adresami zamieszkania, numerami PESEL oraz własnoręcznymi podpisami.

Sejmik województwa śląskiego
Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Takie rozwiązania są już stosowane w polskich samorządach. Inicjatywę grupie mieszkańców przyznaje Statut Województwa Lubuskiego, a także statuty dużych miast, np. Krakowa, Warszawy, Katowic, Poznania. Do tej pory w Samorządzie Województwa Śląskiego inicjatywa uchwałodawcza przysługiwała Sejmikowi Województwa - grupie co najmniej 4 radnych, klubom, komisjom, przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Województwa i Marszałkowi.

Starania o wprowadzenie zmian w Statucie w kierunku nadania mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej zostały zainicjowane przez Sejmik w marcu 2017 roku, kiedy przyjęto projekt zmian w Statucie. Potem zostały one skierowane konsultacji do Prezesa Rady Ministrów.

aka / czecho.pl

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.