czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 16 czerwca 2017
  • 20 czerwca 2017
  • wyświetleń: 3209

Dodatkowy nabór na spółdzielnie socjalne - 115 tys. zł dotacji

Za nami:

Od 20 czerwca do 3 lipca prowadzony będzie nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej.

Nabór dotyczy wyłącznie stworzenia miejsc pracy dla 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowo tworzonej spółdzielni socjalnej, której działalność będzie wpisywała się w Strategię Rozwoju LGD/LGR subregionu południowego. O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych, a także osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla:
  • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
  • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się w zakładce Dokumenty -Wsparcie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Warunkiem pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej będzie dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia z LGD/LGR.

W celu skonsultowania przygotowywanych wniosków można skontaktować się z OWES poprzez:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - tel. (33) 496-02-44;
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki - tel. 693-887-115;
Urząd Miasta Bielsko-Biała - tel. (33) 497-07-90.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.