czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 czerwca 2017
  • wyświetleń: 3086

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Bielskiego

W czwartek na XL sesji Rady Powiatu Bielskiego radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2016.

Reklama

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Bielskiego - 22.06.2017 · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


Przed głosowaniem starosta bielski Andrzej Płonka omówił sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2016 r. oraz przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Bielskiego.

Następnie przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Została również przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, którą zaprezentował przewodniczący tej komisji Bolesław Jonkisz. W dalszej kolejności zaprezentowano opinie komisji stałych i radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 r.

Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2016 rok został przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku-Białej.

Kluby radnych zaprezentowały swoje stanowiska w tej sprawie: w imieniu Klubu Radnych "Rodzina, Prawo, Wspólnota" przewodniczący Klubu Jerzy Kubik, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Klubu, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, w imieniu Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe przewodniczący Klubu, wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Gabor, w imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP - Nowa Inicjatywa przewodniczący Klubu Sławomir Masny.

Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Bielskiego w za rok 2016.

aka / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.