czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 lipca 2017
  • wyświetleń: 4038

System gospodarowania odpadami w naszej gminie bez zmian

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, iż na nieruchomościach zamieszkałych na terenie naszej Gminy obowiązuje dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pomimo, iż od 1 lipca 2017 r. decyzją Ministra Środowiska obowiązują w Polsce nowe zasady rozszerzonej segregacji w Gminie Czechowice-Dziedzice będą jeszcze obowiązywać do 30 kwietnia 2019 r., dotychczasowe zasady.

Wprowadzenie nowej, zaostrzonej segregacji z uwzględnieniem zbierania bioodpadów w terminie późniejszym stało się możliwe, dzięki podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 maja 2017 r. na okres 24 miesięcy, czyli przed dniem wprowadzenia nowych przepisów Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), zgodnie z § 6 ust.3 umowy wcześniej podpisane zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.).

- Jednocześnie już teraz prosimy mieszkańców, aby przestrzegali obecnych zasad segregacji, zwiększając ilość odpadów segregowanych i tym samym ograniczając ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych co będzie od 1 maja 2019 r. naszym obowiązkiem. Zachęcamy również mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych na terenie swojej nieruchomości. Takie działania z pewnością pozwolą osiągnąć Gminie wymagane poziomy recyklingu, odzysku i ponownego użycia dla poszczególnych frakcji odpadów, unikając tym samym płacenia kar w przyszłości - napisał w komunikacie Urząd Miejski.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.