czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 lipca 2017
  • wyświetleń: 1750

Nowy szef Powiatowej Rady Rynku Pracy

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej powołana została na kolejną czteroletnią kadencję nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy
Powiatowa Rada Rynku Pracy · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


W jej skład wchodzi 16 osób spośród działających na terenie miasta i powiatu terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W bielskiej radzie znaleźli się m. in. Henryk Juszczyk - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej, radny Józef Herzyk i Roman Migdał - przedstawiciele Powiatu Bielskiego, Marek Bogusz - przedstawiciel NSZZ "Solidarność", Stanisław Młynarczyk - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Ryszard Wójcik - przedstawiciel Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy został Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński.

Powiatowa Rady Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym prezydenta miasta Bielska Białej w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działania należy w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w mieście i w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji, opiniowanie kryteriów podziału środków finansowych, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w mieście i powiecie.

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową, a także koszty realizacji programu specjalnego.

Jarosław Jesionka
źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.