czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 stycznia 2003
  • wyświetleń: 1509

Relacja z sesji Rady Miejskiej

SESJA RM nr VI, 28 stycznia 2003

ISTOTNE UCHWAŁY

Reklama

1. Uchwała o cenach biletów autobusowych PKM – uchwała przyjęta /wynikiem głosów – 18 za, 2 - przeciw / W trakcie dyskusji padł wniosek by radni zrzekli się możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie gminy. Wniosek upadł /wynikiem głosów – 8 za, 10 - przeciw, 2 – wstrzymujących się/. Głosowałem za wnioskiem, gdyż uważam, że pobierane przez radnych diety powinny również pokrywać koszt przejazdów w mieście związanych z wypełnianiem mandatu.

2. Uchwała o zmianie statutu Gminy – zmiany zaproponowane przez doraźną komisję , które dyskutowane były na poprzednich sesjach – uchwałę przyjęto jednogłośnie

3. Uchwała o gminnym programie profilaktyki antyalkoholowej . Na komisjach radni krytycznie odnieśli się do programu i planu wydatków kwestionując fakt, że tak program jak i plan wydatków jest od wielu lat powielany, nie wnosi pozytywnych zmian i nie spełnia oczekiwań. Ze względu na konieczność wydatkowania pieniędzy w okresie zbliżających się ferii szkolnych – postanowiono uchwałę warunkowo przyjąć i zalecić opracowanie nowego programu do 31 marca br.

4. Uchwała o przyznaniu stypendiów dla młodzieży – uchwałę przyjęto jako obowiązującą tylko do czerwca br. Z bardzo długiej dyskusji nad uchwałą wynikało , że sprawa przyznawania stypendiów jest niedopracowana i wymaga poważnych korekt. Emocje jakie narosły wokół sprawy w trakcie podejmowania decyzji przez Komisje ds. Stypendiów źle świadczyły o podejściu do problemu. Upublicznienie wyników prac Komisji przed podjęciem uchwały przez RM jak i ograniczenie środków finansowych w trakcie pracy komisji – to podstawowe błędy proceduralne. Moim zdaniem najgorsze było to , że dotyczyło to naszej młodzieży, której odbiór sprawy był jednoznacznie zły. Myślę , że młodzieży należą się przeprosiny.

5. Uchwała o wyrażeniu protestu wobec decyzji Śląskiej Kasy Chorych dotyczącej ograniczenia finansowania opieki zdrowotnej – /wynikiem głosów –17 za, 1 –wstrzymujący się/

6. Uchwała zatwierdzająca regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy - /wynikiem głosów –19 za, 0 - przeciw, 1 –wstrzymujący się/

7. Uchwała o przyjęciu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci wod-kan przez RPWiK – plan nie został przyjęty bo nie obejmował sieci kanalizacyjnej /wynikiem głosów –0 za, 9 - przeciw, 8 –wstrzymujących się/ Rada wnioskowała by w związku z brakiem planu modernizacji kanalizacji przez RPWiK Burmistrz wystąpił do Wojewody o przejecie sieci kanalizacyjnej przez Gminę. Nie przyjęcie planu spowodowało zdjęcie z porządku obrad wniosku o ustalenie taryf cen wody i ścieków.

8. Uchwała o przyjęciu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci wod-kan przez PIM – plan przyjęto /wynikiem głosów –17 za, 1 - przeciw, 1 –wstrzymujący się/

9. Uchwała o przyjęciu wniosku o ustalenie taryf cen wody i kanalizacji – pomimo wielu uwag co do działalności PIM wniosek przyjęto /wynikiem głosów –15 za, 2 - przeciw, 3 –wstrzymujących się/.


INTERPELACJE, WNIOSKI , ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Przewodniczący RM Marek Dopierała przedstawił wniosek, by w związku z licznymi uwagami i niejasnościami dotyczącymi zasad ekonomicznych funkcjonowania spółki PIM przeprowadzony został przez zewnętrzną i niezależną firmę audyt ekonomiczno-finansowy oceniający działalność gospodarczą spółki PIM oraz jej założenia ekonomiczne. Wniosek wywołał ostrą dyskusję, w której część radnych kwestionowała konieczność wykonania audytu. Ostatecznie wniosek został przyjęty /wynikiem głosów –11 za, 8 – przeciw, 0 –wstrzymujący się/. Na przyszłą Sesje RM zostanie przygotowana w tej sprawie odpowiednia uchwała.

2. Jacek Niedźwiedzki
– podziękowałem Burmistrzowi za odpowiedź na moje zapytanie dotyczące przyszłości Domu Harcerza. Burmistrz zapewnił, że czyni starania mające na celu doprowadzenie do porozumienia z Archidiecezją Katowicką i ostateczne wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stanu własności obiektu.

- wspólnie z Radnym Grzegorzem Lubeckim interweniowaliśmy w sprawie przyznania dotacji dla Retmanatu Drużyn Wodnych Komendy Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice - uzyskaliśmy zapewnienie, że sprawa zostanie rozpatrzona

3. Do RM wpłynęło pismo Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic z prośbą o akceptację treści odnowionej tablicy na domu przy ul. Legionów 20. Tablica ma powstać w 90 rocznicę wymarszu ochotników do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Rocznica przypada w przyszłym roku. Uważam, że obecne usytuowanie tablicy, najdelikatniej mówiąc, pozostawia wiele do życzenia.


Jacek Niedźwiedzki

www.jacekniedzwiedzki.republika.pl class=dodaj>Internetowy Serwis Radnego Rady Miejskiej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.