czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 sierpnia 2017
  • wyświetleń: 3745

O nowym roku szkolnym na sesji Rady Powiatu Bielskiego

24 sierpnia miała miejsce sesja Rady Powiatu Bielskiego, w głównej mierze poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2017/2018.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 24.08.2017 · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu. Tradycyjnie informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym Andrzej Płonka starosta bielski.

Część sesji poświęconą przygotowaniu powiatowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła Barbara Adamska przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu.

- W nowym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach powiatowych będzie się kształciło 1208 uczniów (dane na 10 sierpnia bieżącego roku), w tym 314 pierwszoklasistów. Powiat Bielski jest ośrodkiem dobrego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zgodnego z potrzebami współczesnego rynku pracy oraz z bardzo dobrze wykształconą i przygotowaną kadrą pedagogiczną. O dobrym poziomie naszego szkolnictwa świadczą wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych uczniów, zdawalność matur i rankingi szkół w corocznym prestiżowym zestawieniu "Perspektywy" - mówiła przewodnicząca B. Adamska.

Przypomniała też, że od nowego roku szkolnego rozpoczyna się wdrożenie reformy "Dobra szkoła", której docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2 -letnią szkołę branżową II stopnia i szkołę policealną.

W następnej kolejności informację o przeprowadzonych inwestycjach, remontach i doposażeniu szkół, kwotach przeznaczonych na ten cel oraz planowanych przedsięwzięciach w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zaprezentował Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu.

Stanisław Pięta omówił szczegółowo prowadzone inwestycje w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, Zespole Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach, Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, w Powiatowym Zespole Placówek - Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, a także w powiatowych placówkach oświatowych.

- Ubiegły rok szkolny to był już trzeci rok poważnych wysiłków w celu odnowienia bazy materialnej szkół. Efekty są widoczne, zdecydowanie wpływają na polepszenie warunków nauki i pracy. Nasze szkoły i placówki wypiękniały - mówił Stanisław Pięta. Wspomniał także o realizowanych w szkołach projektach finansowych ze środków unijnych, a nawiązując do kwestii tegorocznego naboru do klas pierwszych zaakcentował trend stabilizacji w naborze.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. oświaty Zofia Jonkisz omówiła aktualną sytuację w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat bielski: w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Art.", Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, Schronisku Młodzieżowym "Hondrasik" w Szczyrku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz w jej filii w Bielsku-Białej.

Tę część sesji zakończyła przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Barbara Adamska, która z okazji nowego roku szkolnego złożyła życzenia wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom i rodzicom. Szczególne podziękowania skierowała do Barbary Śleziak-Dranki, odchodzącej na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz kierowanie przez 15 lat tą szkołą.

aka / czecho.pl, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.