czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 lipca 2006
  • wyświetleń: 2123

Akcja protestacyjna w KWK

Reklama

W dniu 18 lipca 2006 roku organizacje związkowe działające w KWK „ Brzeszcze – Silesia” Ruch II: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność’80”, Związek Zawodowy „Kadra”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

Podstawą tej decyzji jest nieprzestrzeganie przez dyrekcję KWK „Brzeszcze – Silesia” Porozumienia zawartego w dniu 30.12.2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a organizacjami związkowymi działającymi w KWK „Silesia” i KWK „Brzeszcze”
oraz Aneksu nr 1 do Porozumienia podpisanego w dniu 4 lipca 2005 roku.

5 lipca br. dy rektor kopalni Zenon Malina poinformował organizacje związkowe działające w KWK „Brzeszcze – Silesia” Ruch II o wycofaniu z dołu kopalni (Ruch II – KWK „Silesia”) dwóch kombajnów chodnikowych, czyli o zaprzestaniu robót przygotowawczych oraz o zamiarze „uśpienia” Ruchu II – KWK „Silesia” od 2008 roku.

Harmonogram zawarty w ww Porozumieniu określał prowadzenie eksploatacji do 2010 roku a punkt 7. gwarantował żywotność połączonego zakładu jako kopalni dwuruchowej do sczerpania zasobów operatywnych, określając je dla KWK „Brzeszcze – Silesia” Ruch II na 37,2 mln ton. Podpisano wtedy również, że na Ruchu II „Silesia” utrzymywana będzie minimum jedna ściana i jeden przodek prowadzony własną załogą.

Aneks do Porozumienia zobowiązywał ponadto dyrekcję do przedstawienia dla Ruchu II „Silesia” opracowania zawierającego możliwości ewentualne j eksploatacji pokładów 325/1 i 330 oraz udostępnienia zasobów zalegających poniżej poziomów czynnych. Wymienione opracowanie miało zostać wykonane do końca 2005 roku.

Biorąc pod uwagę, że złożenie podpisu pod Porozumieniem zobowiązuje strony do jego przestrzegania organizacje związkowe działające w KWK „Brzeszcze – Silesia” Ruch II zaproponowały organizacjom związkowym działającym na Ruchu I w Brzeszczach przyłączenie się do protestu przeciwko jednostronnemu łamaniu jego zapisów przez dyrekcję kopalni.

Zaproponowano ponadto tym organizacjom przystąpienie do Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego i wspólną walkę o uratowanie co najmniej 1150 miejsc pracy w Czechowicach – Dziedzicach. Jest to przecież jeden z podstawowych obowiązków statutowych każdej organizacji związkowej.

Na najbliższy czwartek zwołano posiedzenia zarządów organizacji związkowych aby na nadzwyczajnych posiedzeniach wypracować sposoby uratowania po raz kolejny czechowickiej kopalni.

Jerzy Zużałek, przewodniczący K.Z. NSZZ

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.