Wiadomości

  • 12 października 2017
  • wyświetleń: 3426

Policjanci kontynuują współpracę ze strażnikami miejskimi

Współpraca bielskiej policji i straży miejskich oraz gminnej w bielskim regionie była tematem narady, która odbyła się dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli komendanci i funkcjonariusze straży miejskich w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, straży gminnej w Wilkowicach oraz kadra kierownicza bielskiego garnizonu.

Spotkanie policjantów ze strażnikami miejskimi · fot. KMP Bielsko-Biała


Zaproszonych gości przywitali wiceszefowie bielskiego garnizonu mł. insp. Krzysztof Gałuszka wraz z mł. insp. Grzegorzem Jakubcem. Podczas odprawy komendanci komisariatów omówili stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Dyskutowano także o wspólnych patrolach, szkoleniach, zabezpieczeniach imprez masowych i wspólnym udziale policjantów i strażników miejskich w akcjach oraz działaniach prewencyjnych.

Omówiono funkcjonujące do tej pory zasady stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Poruszono także tematykę koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie. Wspólnego prowadzenia działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.

Spotkanie policjantów ze strażnikami miejskimi
Spotkanie policjantów ze strażnikami miejskimi · fot. KMP Bielsko-Biała


Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku jednostki dyslokują swoich funkcjonariuszy do pełnienia wspólnych patroli. Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole policji i straży miejskiej przynoszą wymierne efekty. Wpływają one na ogólną liczbę patroli na terenie miasta i powiatu, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Są one widoczne i reagują na wszelkie przejawy naruszenia prawa. Najczęściej funkcjonariusze zatrzymują osoby podejrzewane o uszkodzenie mienia, posiadanie narkotyków, sprawców kradzieży, a także osoby poszukiwane.

W czasie spotkania omówiono także zasady współpracy obu formacji w zakresie szkoleń, które w głównej mierze dotyczą zagadnień związanych z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, wybranych zagadnień prewencji i ruchu drogowego, sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów.

ab / czecho.pl

źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.