Wiadomości

  • 23 października 2017
  • wyświetleń: 6380

Konferencja o dworcach kolejowych, m.in. o obiekcie w Dziedzicach

W poniedziałek, 23 października w Rybniku odbędzie się konferencja naukowa "Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska". Jednym z prelegentów jest Jacek Cwetler, który wygłosi wykład między innymi o dworcu w Dziedzicach.

Relacja na żywo:

- W roku jubileuszu 175-lecia kolei na Śląsku Muzeum w Rybniku oraz Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. "Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska". Będzie to jednocześnie już szóste spotkanie poświęcone dziejom kolei organizowane w Rybniku - informują organizatorzy.

Nie ulega bowiem wątpliwości znaczenie kolei dla historii Śląska - jako czynnika wspomagającego rozwój życia gospodarczego (w tym przemysłu ciężkiego, a zwłaszcza górnictwa), a także oddziałującego na szeroko rozumiane życie społeczne. Już początki kolejnictwa związane z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej pokazały jak ważny dla rozwoju wydobycia węgla kamiennego był sprawny transport. W związku z rozbudową tego środka komunikacji powstawały obiekty dworcowe, a z biegiem czasu także liczne budynki mieszkalne czy nawet kolonie pracownicze. Zaangażowanie państwa w funkcjonowanie kolei przyniosło również znaczące zwiększenie nakładów finansowych, a więc i możliwość stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, w tym np. elektryfikacji.

Kolej


Na Śląsku znaleźć można również liczne przykłady obiektów inżynieryjnych, w tym tunele i wiadukty, o często wyjątkowym charakterze. Liczne grono kolejarzy angażowało się społecznie, sportowo; była to też grupa aktywna pod względem organizacyjnym (np. związki zawodowe) i politycznym (np. powstania śląskie). Śląsk obfitował również w koleje prywatne - związane najczęściej z zakładami przemysłowymi, a także wąskotorowe. Dwoistość rozwoju kolei do 1945 r. (część Górnego Śląska przyłączona do Polski w 1922 r. dzieliła znaczną część cech Polskich Kolei Państwowych) czy również później (część Śląska Cieszyńskiego znajdująca się w Czechosłowacji) jest dodatkowym niezwykle interesującym zagadnieniem badawczym.

W trakcie konferencji zostanie również zaprezentowana książka "Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce" pod redakcją Michała Kapiasa i Dawida Kellera

Program konferencji "Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska" - 23 października9:00 Powitanie
9:10-9:25 dr hab. Andrzej Mielcarek (Szczecin), Koleje a inne środki transportu na pruskim Śląsku do 1945 r. Konkurencja i współdziałanie
9:25-9:40 dr Zdzisław Janeczek (Katowice), Anonse prasowe na Śląsku na temat kolei w Królestwie Polskim w latach 1863-1864
9:40-9:55 dr Przemysław Dominas (Wrocław), Ewolucja kolejowego budownictwa mostowego na Śląsku w latach 1842-1945
9:55-10:10 Adam Frużyński (Zabrze), Transport szynowy w górnośląskich kopalniach węgla kamiennego do 1945 roku
10:10-10:25 dr Grzegorz Biszczanik (Zielona Góra), Beuchelt & Co. Dzieje zakładu w latach 18761945
10:25-10:40 Dominik Lulewicz (Kraków), Bliżej pruskiego Śląska - rozwój sieci kolejowej w Galicji Zachodniej i na Śląsku Cieszyńskim do 1914 roku
10:40 Dyskusja i przerwa
11:10-11:25 dr hab. Krzysztof Nowak (Katowice), Problemy rozwoju sieci kolejowej Śląska Cieszyńskiego i jej integracji z górnośląską częścią woj. śląskiego (1922-1939)
11:25-11:40 s. dr Anna Tejszerska (Lublin), Magistrala Węglowa. Rola konkursowych projektów architektonicznych w największej inwestycji kolejnictwa międzywojennego
11:40-11:55 dr hab. Tomasz Przerwa (Wrocław), "Koleje Rzeszy, mają szczególny interes w tym, żeby w istniejących stosunkach niczego nie zmieniać". Proturystyczna inicjatywa niemieckich kolei w Karkonoszach w 1932 r.
11:55-12:10 Patrick Starczewski (Wrocław), Procesy produkcyjne w Linke-Hofmann Werke i ich unowocześnianie do 1945 r.
12:10 Dyskusja i przerwa
12:40-12:55 Damian Halmer (Zabrze), Kolejowe Kluby Sportowe na Górnym Śląsku w 1945 roku - organizacja, sukcesy i znaczenie dla rozwoju śląskiego sportu po II wojnie światowej
12:55-13:10 dr Artur Ogurek (Wrocław), Życie kolejarzy w okresie militaryzacji kolei na przykładzie Górnego Śląska
13:10-13:25 dr Bartosz Kruk (Wrocław), Między PPS a PPR. Upartyjnianie DOKP we Wrocławiu w latach 1945-1948
13:25-13:40 dr Dawid Keller (Rybnik), Kolej na Śląsku w latach 1970-1975. Początki kryzysu?
13:40-13:55 dr Andrzej Synowiec (Kraków), Koegzystencja górnictwa i kolei w świetle prac prof. Antoniego Rosikonia
13:55-14:10 Judyta Kurowska-Ciechańska, dr Ariel Ciechański (Warszawa), Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku
14:10-14:25 dr Zbigniew Bereszyński (Opole), Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu. Zakład pracy i ośrodek działalności związkowo-opozycyjnej
14:25 Dyskusja i przerwa obiadowa
15:20-15:35 dr Ariel Ciechański (Warszawa), Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku
15:35-15:50 Grzegorz Dejneka (Jaworzyna Śląska), Skansen Lokomotyw Parowych w Jaworzynie Śląskiej w latach 1993-2004 - geneza, działalność, bilans
15:50-16:05 Jacek Cwetler (Czechowice-Dziedzice), Dzieje kolei na Śląsku Cieszyńskim
16:05-16:20 Paweł Mierosławski (???), Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej
16:20-16:35 dr hab. Daniel Załuski (Gdańsk), Dworzec Katowice w świetle współczesnej doktryny ochrony zabytków i rozwoju przestrzennego śródmieścia Katowic
16:35-16:50 Jadwiga Kolasińska, Julia Kolano (Kraków), Modernizacja i adaptacja zabytkowych obiektów kolejowych na obszarze Górnego Śląska na wybranych przykładach
16:50-17:05 dr hab. Grażyna Balińska, dr Dorota Balińska-Ciężki (Wrocław), Modernizacja kolei a degradacja krajobrazu kulturowego (na przykładzie linii Wrocław - Poznań)
17:05 Dyskusja i podsumowanie konferencji

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.