Wiadomości

  • 31 października 2017
  • 4 listopada 2017
  • wyświetleń: 14910

[WIDEO] Uciążliwa inwestycja na os. Południe? Mieszkańcy biją na alarm

Spółka Inbud Bielsko na terenie osiedla Południe planuje wybudować wytwórnię mieszanek kruszywowych. Inwestycja ta jest zaliczana do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Po raz pierwszy o inwestycji zrobiło się głośno, gdy inwestor zamierzał wybudować wytwórnię na osiedlu Barbara. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem lokalnej społeczności. Spółka Inbud Bielsko zrezygnowała z pierwotnych planów budowy wytwórni mieszkanek kruszywowych przy ulicy Górniczej. Według nowego założenia inwestycja ma powstać na terenie części działki nr 3122/118 przy ulicy Junackiej. Parcela ta bezpośrednio graniczy z elektrociepłownią.

O nowych zamiarach spółki z Bielska-Białej dowiedzieli się mieszkańcy osiedla Południe. Najbardziej inwestycji, która może znacząco oddziaływać na środowisko, obawiają się mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej "Junacka 2" oraz dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 3, które mieści się pod tym samym adresem.

koblak
Krzysztof Koblak ze Wspólnoty Mieszkaniowej "Junacka 2" wymienia obawy mieszkańców · fot. czecho.pl


- Obawiamy się przede wszystkim kurzu, pyłu i hałasu, ale również natężenia ruchu samochodów ciężarowych, który jest już i tak duży na ulicy Junackiej - mówi Krzysztof Koblak z Wspólnoty Mieszkaniowej "Junacka 2". Podobnego zdania jest dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 3.

Inwestor mówi, że jest otwarty na dialog z mieszkańcami. - Wytwórnia została zlokalizowana możliwie najdalej od zabudowy mieszkaniowej, przy samej granicy z terenem elektrociepłowni. Zakład produkuje mieszanki mineralne, których mieszanie odbywa się w zamkniętej linii technologicznej. Kruszywa są zwilżane i w stanie wilgotnym wywożone do miejsca wbudowania - tłumaczy Jacek Puda, kierownik pracowni projektowej spółki Inbud Bielsko.

kruszarnia
Teren, na którym ma powstać wytwórnia mieszanek kruszywowych · fot. czecho.pl


Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakładzie będą produkowane materiały do budowy nsypów i podbudów dróg. Surowcami do produkcji będą odpady poprodukcyjne kopalń i elektrowni w postaci skały płonnej i popiołu lotnego fluidalnego. W zakładzie będzie pracować do 10 osób. Produkcja będzie odbywać się przez 5 dni w tygodniu, w systemie jednozmianowym, przez około 190 dni w roku (poza miesiącami zimowymi - grudzień, styczeń luty).

Aktualnie inwestycja jest na etapie projektowania, w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. - Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszym etapem w procesie inwestycyjnym. Dopiero po jej uzyskaniu inwestor może zwrócić się o wydanie warunków zabudowy, a następnie o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskiwane jest w Starostwie. To początek procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń i jest to odpowiedni moment na to, by zaniepokojeni mieszkańcy sąsiadujących z przedsięwzięciem domów, mogli wnieść uwagi i zastrzeżenia - mówi Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.