czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 11 listopada 2017
  • 13 listopada 2017
  • wyświetleń: 5226

[ZDJĘCIA] Będzie 2. edycja programu naukowego "Zdolni z zapałem"

W środę, 8 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację autorskiego, gminnego programu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", realizowanego wspólnie przez Gminę Czechowice-Dziedzice i Grupę LOTOS S.A., będącą jego partnerem finansowym.

Reklama

2. edycja programu naukowego "Zdolni z zapałem" - 08.11.2017 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Przedsięwzięcie, realizowane od października br. do czerwca 2018 r., adresowane jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum, którzy przejawiają zainteresowania i uzdolnienia w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych i klasy IV-VII szkół podstawowych wraz z drugimi i trzecimi klasami gimnazjów) w dwóch obszarach zainteresowań i uzdolnień - humanistyczno-artystycznym i nauk ścisłych (matematyka, przyroda, technika, informatyka).

To druga edycja programu - pierwsza cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli gminnych placówek. Organizatorem konkursu jest Gmina Czechowice-Dziedzice, a jego realizatorem jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.

Umowa i projektNależy podkreślić, że realizacja programu edukacyjnego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem", nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Grupy LOTOS, która podpisując z Gminą Czechowice-Dziedzice umowę o jego realizacji, wsparła przedsięwzięcie kwotą 100 tysięcy złotych. Wsparcie to wpisuje się w strategię firmy, która chętnie podejmuje działalność szanującą i uwzględniającą potrzeby społeczności lokalnych, jak i wyzwań społecznych i środowiskowych występujących na terenach jej oddziaływania.

Umowę na realizację programu podpisali Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i Tadeusz Szkudlarski - Prezes LOTOS TERMINALE S.A. Przy podpisaniu umowy obecni byli również Mirosław Olek - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - a także Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic Maciej Kołoczek, Aleksandra Rozmus - specjalista w Biurze Zarządzania Organizacją LOTOS TERMINALE S.A. i Agata Cisowska z czechowickiego ZOPO. Podpisanie umowy poprzedziła prezentacja programu edukacyjnego, przedstawiona przez Dyrektora ZOPO.

Celem projektu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym w szkołach czechowickich, identyfikacja uczniów zdolnych, wsparcie działań środowisk nauczycielskich, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji w gminnych szkołach. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą realizować pod opieką nauczycieli projekty naukowe i badawcze, które zostaną poddane ocenie i nagrodzone przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli gminy i Grupy LOTOS.

Wśród zadań projektu są m.in. uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowych form aktywności gminnych placówek oświatowych, stymulowanie uczniów do samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy, kształtowanie postaw twórczych, promocja Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Grupy LOTOS S.A., aktywizacja środowiska szkolnego jako gminy otwartej na wyzwania edukacyjne XXI wieku, upowszechnienie wiedzy o działalności i społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS S.A. a także wykorzystanie potencjału tkwiącego w najzdolniejszych uczniach na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym zainteresowanie uczniów problemami ekologicznymi i gospodarczymi oraz dziedzictwem regionalnym i kształtowanie u uczniów umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

Zasady konkursuKonkurs obejmuje realizację, pod nadzorem nauczyciela, projektów umożliwiających osiągnięcie efektu rozumianego, jako stworzenie produktu (wytworu) lub zorganizowanie akcji, uroczystości (wydarzenia) z datą końcową do 30 maja 2018 r. Każda ze szkół podstawowych może zgłosić do udziału w przedsięwzięciu dwa projekty, z wybranego obszaru zainteresowań i uzdolnień, po jednym dla klas I-III i klas IV-VI oraz gimnazjum.

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły złożone z nauczyciela i jednego ucznia (tzw. autora indywidualnego) lub nauczyciela i maksymalnie 3-osobowej grupy uczniów (tzw. zespół projektowy). Każdy zespół może zgłosić tylko jeden projekt. W konkursie mogą uczestniczyć tylko zespoły, których opiekunowie obecnie pracują w gminnych placówkach oświatowych, a uczniowie uczęszczają do gminnych placówek oświatowych.

Autorzy indywidualni tudzież zespoły projektowe realizują projekty od 7 listopada br. do 5 maja 2018 r., przy merytorycznym i metodycznym wsparciu opiekunów oraz dyrektora szkoły. Przy realizacji projektu zespoły projektowe mogą korzystać z bazy dydaktycznej, sprzętu i materiałów szkoły oraz wsparcia rodziców, innych nauczycieli oraz innych osób, mają do dyspozycji również po 30 godzin konsultacji z opiekunem.

Autorzy indywidualni i zespoły projektowe zobowiązani są do przedstawiania wyników przeprowadzanych badań i działań na wyznaczonym etapie projektu, podczas zajęć konsultacyjnych z koordynatorem projektu, a także do prowadzenia dokumentacji badań i działań (np. fotografie, plany, modele, wykresy, zestawienia, prezentacje multimedialne, witryny internetowe, tabele, rysunki itp.) i przygotowania prezentacji końcowych wyników zrealizowanego projektu wraz z opiekunem, z uwzględnieniem prezentacji multimedialnej.

Realizujący projekt w każdej z kategorii i grupie wiekowej może uzyskać ocenę końcową maksymalnie 40-punktową, która wystawiana będzie przez komisję konkursową w oparciu o takie m.in. kryteria, jak ocena rezultatów naukowo-badawczych rozumianych jako stworzenie produktu (wytworu) lub zorganizowanie akcji, uroczystości (wydarzenia), ocena zastosowania "dobrych praktyk" oraz prezentacja projektu. Prezentację rezultatów projektów w ramach konkursu zaplanowano na maj 2018 roku, a zwycięzcy mogą liczyć na nagrody rzeczowe (twórcy indywidualni i zespoły) i puchary (szkoły). Uroczysta Gala Ligi Naukowej zaplanowana jest na początek czerwca.

Poprzednie edycjePierwsza edycja programu była realizowana w 2016 roku i brało w niej udział 18 zespołów projektowych, podzielonych na trzy kategorie wiekowe (klasy 1-3, klasy 4-6 oraz gimnazja). Do finałowego starcia, które wyłoniło zwycięzców pierwszej edycji programu, doszło 16 czerwca 2016 r. Przypomnijmy, że zwycięzcami pierwszej edycji konkursu w ramach programu "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem" zostali "Młodzi sprzymierzeńcy drzew" z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Bronów (kategoria klasy 1-3), "Moje miasto w obiektywie młodego informatyka" ze Szkoły Podstawowej nr 5 (kategoria klasy 4-6) oraz - ex aequo - "Obiekty historyczne Czechowic-Dziedzic w miniaturze" z Gimnazjum Publicznego nr 1 i "Oswoić fizykę i matematykę" z Gimnazjum Publicznego nr 2 (kategoria gimnazja). Nagrodę specjalną Burmistrza Czechowic-Dziedzic, za szczególne organizacyjne zaangażowanie w realizację projektu szkoły oraz całej lokalnej społeczności, otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie.

Wcześniej, w 2015 roku, w ramach działań pilotażowych programu, nazwanych wówczas roboczo "Ligą Naukową", cztery gimnazja w terenu Gminy Czechowice-Dziedzice zrealizowały autorskie projekty tematyczne, wpisujące się w kategorię "Marketing miejsc, czyli swoje chwalimy!" Zwyciężył projekt "Filigran cieszyński inspiracją dla współczesnego dizajnu", przygotowany i zrealizowany przez uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.