Wiadomości

  • 21 listopada 2017
  • wyświetleń: 18449

[ZDJĘCIA] W Ligocie znajdują się najpiękniejsze ogrody w gminie

W ubiegłym tygodniu odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego konkursu na "Najpiękniejszy i najbardziej przyjazny środowisku dom i ogród w Gminie Czechowice-Dziedzice".

konkurs ogrody
Laureaci konkursu z władzami gminy i komisją konkursową · fot. um.czechowice-dziedzice.pl


Wręczenie pamiątkowych dyplomów było połączone ze zwiedzaniem ogrodów pokazowych Gospodarstwa Szkółkarskiego Kapias w Goczałkowicach, gdzie uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzić najciekawsze miejsca 25-hektarowego centrum ogrodniczego, jednej z głównych atrakcji - także turystycznych - okolicy, w której można czerpać nieprzerwanie inspirację do swoich ogrodów.

W takiej oto "tematycznej" scenerii przyszło uczestnikom konkursu spotkać się z Burmistrzem Czechowic-Dziedzic Marianem Błachutem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Damianem Żelaznym oraz członkami Komisji Konkursowej. Po zwiedzeniu ogrodów, podczas nastrojowego spotkania w miejscowej restauracji, był czas na podsumowanie uczestnictwa w konkursie, wymianę doświadczeń i wręczenie nagród oraz upominków.

Celem konkursu - ogłoszonego w marcu br. - było wspieranie ekologicznych wzorców, ochrona bioróżnorodności, a także zachęcenie mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego środowiska. Konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają piękne i przyjazne domy i ogrody, zlokalizowane na terenie naszej gminy. Dodatkowym wymogiem konkursowym było posiadanie ekologicznego źródła ogrzewania budynku (np. ogrzewanie gazowe, elektryczne, ciepło sieciowe, piec węglowy V lub IV klasy) oraz uregulowanej gospodarki ściekowej na terenie posesji (tj. posiadanie przyłącza kanalizacyjnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, ewentualnie zbiornika bezodpływowego opróżnianego zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie).

Konkursowe ogrody


Pozostałymi wymogami, które trzeba było spełnić, aby móc wziąć udział w konkursie - i to po raz pierwszy wprowadzono w tegorocznej edycji - było posiadanie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieposiadanie względem gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat. Trudno zresztą byłoby wyobrazić sobie, że gmina mogłaby nagrodzić w takim konkursie właścicieli domów i ogrodów, którzy posiadaliby zaległości finansowe wobec gminy lub działaliby wbrew ustanowionym przez gminę przepisom prawa.

Wybór był trudny, a różnice punktowe - niewielkie. Komisja oceniała zgłoszone ogrody w składzie: Bernadetta Klimek - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Iwona Stępień - Przewodnicząca Osiedla "Centrum" i Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Irys" w Czechowicach-Dziedzicach oraz pracownicy Urzędu Miejskiego - Alicja Szliter z Wydziału Organizacyjnego i Kadr, Renata Nawrocka i Redaktor Biuletynu Samorządowego Czechowic-Dziedzic Paweł Mizera z Wydziału Promocji. Każdy zgłoszony ogród został przez komisję dwukrotnie odwiedzony, obejrzany i udokumentowany bogatym materiałem zdjęciowym. Członkowie komisji zgodnie podkreślali, że każdy ogród wyróżniał się oryginalną, niebanalną estetyką, pomysłowym i przemyślanym zagospodarowaniem, bogactwem roślinnym i ciekawą, nieraz zaskakującą tzw. małą architekturą.

Nagrody i wyróżnienia wręczali Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny oraz Bernadetta Klimek - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, przewodnicząca Komisji Konkursowej. Pierwsze miejsce zajęli Państwo Bogusława i Marek Pyczak z Ligoty, drugie - Pan Andrzej Kobiela z Ligoty, a trzecie - Państwo Monika i Mariusz Sordyl z Czechowic-Dziedzic. Dyplom odebrała również Pani Krystyna Kucharska z Czechowic-Dziedzic.

Wręczenie dyplomów i nagród - 14.11.2017 · fot. um.czechowice-dziedzice.pl


W konkursie zostały przyznane nagrody finansowe o wartości - za I miejsce 2 tysiące złotych, za II miejsce - 1,5 tys. zł, za III miejsce 1000 zł. Oprócz nagród pieniężnych i pamiątkowych dyplomów, uczestnicy spotkania otrzymali od właściciela ogrodów pokazowych Bronisława Kapiasa magnolie, celem zasadzenia w swoich ogrodach - na pamiątkę udziału w konkursie.

W pierwszej edycji konkursu, która miała miejsce w zeszłym roku, a którą rozstrzygnięto ją 6 października 2016 r. - wzięło udział 10 zgłoszonych ogrodów i domów. Nagrody odebrali ich właściciele - pierwsze miejsce zajęła Pani Barbara Szpyra z Czechowic-Dziedzic, drugie - Państwo Małgorzata i Maciej Datta z Czechowic-Dziedzic, a trzecie - Bożena Bumbar z Zabrzega.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.