Wiadomości

 • 7 grudnia 2017
 • 23 grudnia 2017
 • wyświetleń: 8056

Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu oraz Stowarzyszenie "Przyjazny Zabrzeg" ogłaszają V Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

szopka, święta, Boże Narodzenie, święta,
Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice i ich rodzin.

Cel konkursu:
 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
 • pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu,
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
 • kultywowanie polskiej tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • integracja członków rodziny,
 • twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.


Kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas I-III,
 • uczniowie klas IV - VI,
 • uczniowie klasy VII oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.


Szopka może być wykonana indywidualnie lub zbiorowo. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa i w dowolnej technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie - stąd rodzinny charakter szopki). Praca przypisana zostanie do kategorii wiekowej według najstarszego członka zespołu. Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy.

Proponowane techniki realizacji: drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, mech, wosk, muszelki, kamienie, materiały ekologiczne), sznurek, guziki, wełna, masa solna ,modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 0,5 m.

Pracę należy opatrzyć metryczką - zgodnie ze wzorem w załączniku - zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/nazwisko rodziny. Organizatorzy proszą nadsyłane prace opakowywać w pudła kartonowe.

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków - ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • wkład pracy,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.


Jury oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych. Bez względu na ilość twórców nagroda przyznawana jest szopce. W każdej z nich zostaną nagrodzone trzy najpiękniejsze szopki. Organizatorzy przewidują cenne nagrody. Dodatkową nagrodą będzie prezentacja zwycięskich prac podczas Orszaku Trzech Króli w Zabrzegu w dniu 6 stycznia 2018 roku. Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w dniu 6 stycznia 2018 roku w czasie "Orszaku Trzech Króli" na stadionie LKS Sokół Zabrzeg ok. godz. 13.

Szopki należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1 do dnia 3 stycznia 2018 roku, do godz. 15.00, tel. 32 215 72 26.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)

Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac. Organizator prosi o odebranie szopek do dnia 19 stycznia 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

aka / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Święta Bożego Narodzenia 2017" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Święta Bożego Narodzenia 2017

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Święta Bożego Narodzenia 2017" podaj