Wiadomości

 • 11 grudnia 2017
 • wyświetleń: 7228

Poznaliśmy projekt budżetu na 2018 rok. 26 mln złotych na inwestycje

19 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się sesja budżetowa Rady Miejskiej, na której radni uchwalą budżet gminy na 2018 rok. Poznaliśmy już projekt dokumentu. W przyszłym roku gmina zamierza wydać 26 milionów złotych na inwestycje. Największą część tej kwoty stanowią wydatki związane z budową dróg i chodników.

rada miejska w czechowicach-dziedzicach
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach · fot. czecho.pl


Wykaz inwestycji na 2018 rok z podziałem na działyTransport i łączność
 • Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap III - 505 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 2 017 394,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice - dotacja - 3 985 000,00 zł
 • Projekt przebudowy ul. B. Prusa - dotacja - 10 000,00 zł
 • Projekt przebudowy pętli autobusowej Świerkowice/ul. Lipowska - dotacja - 5 000,00 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt - dotacja - 28 500,00 zł
 • Projekt chodnika przy ul. Bielskiej (od istniejącego do Mazańcowic) - dotacja - 23 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach - Dziedzicach - 1 300 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie - 840 000,00 zł
 • Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 340 000,00 zł
 • Przebudowa odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu - 210 000,00 zł
 • Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 163 500,00 zł
 • Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu - 295 000,00 zł
 • Przebudowa odcinka ul. Cichej w Czechowicach - Dziedzicach - 170 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Marzanny w Czechowicach -Dziedzicach - 200 000,00 zł
 • Nakładka asfaltowa ul. Grzybowa i ul. Makowa - 16 947,30 zł 
 • Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem - 420 000,00 zł
 • Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach - Dziedzicach - 150 000,00 zł
 • Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach - 500 000,00 zł


Turystyka
 • Polsko - słowackie szlaki dziedzictwa - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 78 105,04 zł


Gospodarka mieszkaniowa
 • Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach, dz. Nr 697/30 - projekt - 30 000,00 zł
 • Zakup samochodu osobowego dla działu administracji - 40 000,00 zł
 • Zakup przyczepki samochodowej - 6 000,00 zł


Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 • Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 200 700,00 zł


Działalność usługowa
 • Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - 908 403,00 zł


Administracja publiczna
 • Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza -
 • 36 000,00 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego - 36 000,00 zł


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 • Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby komisariatu policji w Czechowicach - Dziedzicach - 17 500,00 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 390 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu monitoringu: skwerek ul. Barabasza - ul. Niepodległości, rejon ul. Górnicza - ul. Węglowa (Kolonia) - 55 000,00 zł
 • Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 165 000,00 zł
 • Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 1 182 400,00 zł
 • Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 130 000,00 zł 


Oświata i wychowanie
 • Wykonanie parkingu przy SP Nr 7 - 5 000,00 zł
 • Zakup piłkochwytów do SP Nr 3 - 6 000,00 zł
 • Zakup i montaż garażu dla SP Nr 2 Ligota - 4 000,00 zł
 • Zakup odśnieżarki dla SP Nr 1 Ligota - 4 000,00 zł
 • Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP Nr 3 Ligota - 5 050,00 zł
 • Termomodernizacja PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000,00 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 756 000,00 zł
 • Zakup i montaż garażu dla PP Ligota - 4 000,00 zł
 • Arboretum inspiruje - 50 000,00 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 10 000,00 zł


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 70 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Hugo Kołłątaja i Stefana Żeromskiego w Czechowicach - Dziedzicach - 3 927,00 zł
 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - 1 640 000,00 zł
 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru -
 • 820 000,00 zł 
 • Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - Dziedzicach - 133 000,00 zł
 • Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka - 1 500,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów - 10 600,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Mazańcowickiej - 10 000,00 zł
 • Wykonanie doświetlenia ul. Stawowej - bocznej - 3 000,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej - 9 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia na ul. Janoszka i ul. Mostowej - 10 000,00 zł
 • Wybieg dla psów - 2 000,00 zł


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 2 800 000,00 zł
 • Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach - 170 000,00 zł
 • Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczno - budowlany - 30 000,00 zł


Kultura fizyczna
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145 - 1 456 000,00 zł
 • Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach - 2 160 000,00 zł
 • Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu - 1 438 500,00 zł
 • Wykonanie piłkochwytów na boisku głównym - 25 000,00 zł
 • System automatycznego nawadniania płyty głównej boiska - 70 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy szatni wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym przy boisku sportowym w Bronowie - 20 000,00 zł

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.