Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 sierpnia 2006
  • wyświetleń: 1209

Stan akcji protestacyjnej w KWK Silesia

Jak wcześniej informowano, od 20 lipca w kopalni Silesia załoga prowadziła akcję protestacyjną aby nie dopuścić do wywiezienia z kopalni kombajnów chodnikowych.

Po spotkaniu organizacji związkowych z wiceprezesem Zarządu Kompani Węglowej S.A. Markiem Majcherem, do którego doszło 31 lipca, następnego dnia kombajn wrócił w podziemia kopalni.

Decyzją wiceprezesa zarządu ds. zarządzania produkcją KW SA powołano Zespół Roboczy dla zbadania prawidłowości doboru wyposażenia ściany nr 424 w pokładzie 312 Ruchu Silesia. Raport z prac tego Zespołu wraz z uwagami organizacji związkowych został przedstawiony prezesowi Kompanii Węglowej S.A.

Na wyniki jego analizy przyjdzie zapewne poczekać, ale już dzisiaj wiadomo, że stan wyposażenia tej ściany woła o pomstę do nieba. Dyrektor kopalni, Zenon Malina postanowił oszczędzać na kopalni Silesia i zamiast planowanych w Planie techniczno - ekonomicznym nakładów w wysokości około 8 mln złotych wyposażył ścianę w „złom” o wartości 3 mln zł.

Potwierdzeniem tego jest ilość postojów ściany, jakie miały miejsce od 17 lipca do 4 sierpnia. Suma tych postojów wyniosła 106 godzin 45 minut, co daje 22 roboczo-zmiany. Jest to wielkość oficjalnie zamieszczona w Raporcie, ale zdaniem pracowników zatrudnionych w tej ścianie jest ona znacznie zaniżona i ukryta przed prezesem, choć i tak porażająca . Organizacje związkowe poinformowały prezesa również i o tym procederze.

Oprócz tego, zgodnie z ustaleniami poczynionymi na tym spotkaniu do 21 sierpnia zostanie przedstawione opracowanie zawierające możliwości eksploatacji pokładów 325/1 i 330. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. podtrzymał deklarację co do planowanego wyposażenia ściany 159 w podstawowe maszyny i urządzenia oraz dopełni formalności wynikających z Prawa geologicznego i górniczego celem jej uruchomienia.

Zarząd Kompanii Węglowej S.A spowoduje ponadto, że Kierow nik Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Brzeszcze – Silesia” przygotuje odpowiednie wystąpienie do Komisji do Spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych oraz Komisji do Spraw Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, odnośnie możliwości eksploatacji ściany 160 w pokładzie 315. Pozytywne opinie wymienionych komisji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami warunkują uzyskanie zgody Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach na uruchomienie ściany 160.

Dyrektor kopalni Brzeszcze – Silesia Zenon Malina od czasu spotkania organizacji związkowych z wiceprezesem Kompanii Węglowej S.A. przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Jerzy Zużałek

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.