czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 grudnia 2017
  • wyświetleń: 1707

Grudniowe posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

13 grudnia odbyła się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów. Posiedzenie otworzył i powitał gości przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Edward Lesiewicz.

Poza członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic Maciej Kołoczek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bergel, Sekretarz Miasta Marek Gazda, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach podinsp. Sławomir Walczak oraz radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji emeryckich i zarządów osiedli .

Przewodniczący Edward Lesiewicz złożył na wstępie obszerną informację na temat działań jakie, w okresie między sesjami, podejmowali członkowie Gminnej Rady Seniorów. Okres od września do grudnia był bardzo intensywny, gdyż Rada była reprezentowana m.in. na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Bielsku-Białej, na konferencji seniorów zorganizowanej w Katowicach, przez Wojewodę Śląskiego oraz w Forum Seniora, pod auspicjami Marszałka Województwa. Efektem trzymiesięcznego udziału w projekcie "Modelowe Rady Seniorów" będzie opublikowanie przez Stowarzyszenie Bona Fides opracowania nt. standardów współpracy rad seniorów z samorządami. 9 grudnia delegacja GRS uczestniczyła w Ogólnopolskim Konwencie Rad Seniorów w Krakowie.

Głównymi tematami dyskutowanymi w czasie grudniowej sesji Rady była potrzeba utworzenia w przyszłości w naszym mieście Klubu Seniora, a efektem dyskusji było podjęcie Uchwały nr 8 /2017 rekomendującej władzom samorządowym Czechowic-Dziedzic wzięcie udziału w kolejnych edycjach otwartego konkursu ofert w ramach rządowego Programu Wieloletniego "SENIOR +" na lata 2015-2020 - w celu uzyskania wsparcia finansowego dla utworzenia tego typu placówki.

Przewodniczący GRS podziękował serdecznie przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz Sołtysom za aktywne włączenie się w kolportaż i prowadzenie trwających aktualnie badań ankietowych pt. "Zdaniem Seniorów".

Przewodnicząca Zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia Urszula Gazda zaproponowała wznowienie akcji informacyjnej oraz kolportażu Kopert Życia, a także broszur i prelekcji instruktażowych pod nazwą "Bezpieczny Trzeci Wiek", co spotkało się z aprobatą Z-cy Burmistrza i poparciem reszty zebranych.

Na zakończenia spotkania obecni podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczno - noworoczne.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.