Wiadomości

  • 19 grudnia 2017
  • 28 grudnia 2017
  • wyświetleń: 9423

[WIDEO] Radni niemal jednogłośnie uchwalili budżet na 2018 rok

19 grudnia Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2018. W przyszłorocznym budżecie zapisano rekordową w historii naszego miasta kwotę na inwestycje, przekraczającą 27,5 miliona złotych!Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 181 096 105,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 177 292 839,56 zł i dochody majątkowe w wysokości 3 803 266,12 zł.

Ustalono wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 197 340 756 zł, w tym wydatki bieżące - 169 767 691,66 zł, wydatki majątkowe - 27 573 064,34 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 244 650,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 250 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9 994 650,32 zł.

rada miejska
Rada Miejska niemal jednogłośnie uchwaliła budżet na 2018 rok · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 18 853 378,32 zł, w tym kredyty w wysokości 6 250 000 zł, wolne środki w wysokości 12 603 378,32 zł.

Ustalono rozchody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 2 608 728 zł, w tym: pożyczki 172 073 zł, kredyty 2 436 655 zł.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 691 741,70 zł, w tym rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 520 000 zł oraz zadania jednostek pomocniczych - 171 741,70 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na 2018 rok został przyjęty niemal jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 20 radnych z klubów: Nowa Inicjatywa, Przyjazny Samorząd, Aktywny Senior i Rodzina Prawo Wspólnota, a jeden radny - z klubu Rodzina Prawo Wspólnota - wstrzymał się od głosu.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.