Wiadomości

  • 16 stycznia 2018
  • 1 lutego 2018
  • wyświetleń: 5709

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla naszego powiatu

Za nami:

W okresie od dnia 1 lutego do dnia 15 marca przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gmin powiatu bielskiego, w tym Czechowic-Dziedzic i Bestwiny.

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 1999 roku, a także mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i inne osoby urodzone w roku 1997-1998, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.


W kwalifikacji wezmą także udział kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz. 944).

Przed komisją staną też osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wymienionych osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie: miasta Szczyrk; miast i gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice; gmin: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14- Bielskie Pogotowie Ratunkowe w okresie od dnia 1 lutego do dnia 15 marca 2018 r.,od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.