Wiadomości

  • 2 lutego 2018
  • wyświetleń: 5673

Wyróżniono 28 niesamowitych ludzi kultury z naszego powiatu

31 stycznia podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego wyróżniono 28 niesamowitych ludzi kultury. Artystów, rzeźbiarzy, muzyków, społeczników, zapaleńców i historyków... ludzi, dzięki którym dziedzictwo kulturowe powiatu bielskiego przetrwa przez pokolenia. Uroczystość rozpoczął występ Zespołu Regionalnego "Zabrzeg", który zaprezentował tradycyjne kolędy oraz suitę tańców śląska cieszyńskiego.

Wyróżnienia dla ludzi kultury z powiatu bielskiego - 31.01.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wyróżnił najważniejszymi w Polsce odznaczeniami w dziedzinie kultury przyznawanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, następujące osoby:

Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis"Florian Kohut ( gmina Jasienica)

Artysta plastyk, malarz Florian Kohut urodził się 23 kwietnia 1952 r. w Rudzicy. Zajmuje się malarstwem plenerowym (olej, pastel, akwarela, grafika). Tematem przewodnim jego twórczości są strachy polne. Od ponad 25 lat prowadzi jedyną w Polsce Galerię Autorską "Pod Strachem Polnym". Jest członkiem Sztuki Polskiej, Związku Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Swoje dzieła wystawiał m.in. na Biennale malarstwa w Warszawie i Pińczowie oraz w wielu galeriach zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Od ponad 35 lat Florian Kohut z dnia na dzień przez pasję, upór i ciężką pracę dochodzi do mistrzostwa. Jest artystą wszechstronnym, dojrzałym, uznanym przez krytykę, jak i rzesze miłośników jego sztuki w kraju i granicą. Ma własny, rozpoznawalny przez kolekcjonerów styl- niektórzy mówią nawet o Kohutowskim realizmie magicznym. Artysta aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności oraz promocji gminy Jasienica. Od kilku lat organizuje w swojej rodzinnej Rudzicy "Święto Stracha Polnego". Wyróżniony odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Dyplomem Honorowym przyznanym przez Ministra Kultury i Sztuki "za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury", jest również laureatem Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana, wielokrotnie wyróżniany przez Starostę Bielskiego m.in. podczas Noworocznego Spotkania Twórców i Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego.

ODZNAKA "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"Czesław Kubik ( gmina Czechowice-Dziedzice)

Jest znanym i cenionym twórcą ludowym naszego regionu. Po zakończeniu pracy zawodowej w 1995 roku rzeźbienie stało się jego sposobem na życie. W 2000 roku został członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Rzeźbi w drewnie lipowym, najczęściej są to malowane kilkunastocentymetrowe figurki. Początkowo wykonywał bociany z konarów drzew, potem pojawiła się tematyka sakralna: Chrystus Frasobliwy, postaci świętych, szopki, kapliczki. Są również przedstawienia zwyczajów, ginących zawodów, kapel góralskich i żydowskich, scenki rodzajowe i obyczajowe, a także zabawki. Jako swoiste ukoronowanie swojej wieloletniej pracy rzeźbiarskiej Pan Czesław Kubik otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017. Projekt "Wybrane prace rolnicze i zwyczaje wiejskie w okres rocznym" został wysoko oceniony przez ekspertów Komisji opiniującej wnioski. Wykonane płaskorzeźby stanowią stałą wystawę w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie.


DYPLOM HONOROWY MINISTRA KULTURY:Zespół Regionalny "Jasieniczanka" (Jasienica)

Zespół powstał w lutym 1988 r. Inicjatorami założenia zespołu byli działacze społeczni z terenu Jasienicy. Kilkudziesięcioletnia historia zespołu i jego działalność kulturalna, pokazuje, iż głównym jego celem jest kultywowanie tradycji i kultury regionu, zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz promocja pięknego folkloru Śląska Cieszyńskiego, zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju. Sama założycielka zespołu Maria Dziadek, była wielokrotnie wyróżniana za działalność społeczną i kulturalną m.in. Odznaką "Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego". Zespół Regionalny "Jasieniczanka" działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Od 2014 r. zespołem kieruje Maria Szubert - instruktor i nauczycielka. W chwili obecnej do zespołu należy ponad 30 osób z różnych miejscowości gminy Jasienica, Jaworza, Bielska - Białej i Skoczowa. Ogromnym sukcesem Zespołu "Jasieniczanka" było trzykrotne zdobycie nagród w Regionalnym Przeglądzie Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza w Koszęcinie.

Rok 2017 obfitował w liczne wydarzenia kulturalne oraz spotkania artystyczne. Spotkanie to było więc okazją, do złożenia gratulacji i wyrazów uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury w powiecie bielskim, zarówno instytucjom jak i przedstawicielom świata kultury z różnych jej obszarów. Starosta bielski Andrzej Płonka oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski uhonorowali następujące osoby:


SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA WIELOLETNIĄ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ:Teresa Wykręt (gm. Porąbka)

Pani Teresa Wykręt działa społecznie na terenie Gminy Porąbka już prawie 40 lat. Jest osobą znaną cenioną i szanowaną, zarówno jako była nauczycielka, jak i jako animatorka różnych działań z zakresu tradycji, historii i kultury naszego regionu. Prowadziła szkolny zespół taneczny Hajduki. Zaangażowała się też w pracę na rzecz ZHP, zapalając do tej działalności uczniów Szkoły Podstawowej w Porąbce. Od 1977 roku pani Teresa bardzo aktywnie włączyła się w pracę powstałego Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Porąbce. To jej staraniem została utworzona w Porąbce Izba Regionalna. Otrzymała wiele wyróżnień i odznak m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP, Zasłużony Działacz Kultury.

Roman Pękala - 45 lat pracy ( gm. Porąbka)

Wybitny muzyk, emerytowany nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Działalność w Domu Kultury w Porąbce rozpoczął będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej. Od roku 1972 jest instruktorem muzycznym w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce, a od ponad 36 lat jest kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Porąbce. Pracuje także od chwili powstania z Dziecięcym Zespołem Regionalnym "Porąbczanie". Od wielu lat udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich w Porąbce prowadząc zajęcia śpiewu. Angażuje się w pracę społeczną i samorządową m.in. w Radzie Gminy Porąbka, Towarzystwie Przyjaciół Porąbki i Radzie Sołeckiej. Przez 45 lat działalności otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, w tym m.in. "Zasłużony Działacz Kultury", Odznaka Honorowa "Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego", Złota Odznaka Honorowa "Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego", Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki i wiele innych.

Agata Prochownik (gm. Wilkowice)

Do końca 2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. Pracę w bibliotece rozpoczęła w bibliotece w Bystrej w 1971 r. Kierując biblioteką w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa w gminie Wilkowice, świadczą o tym wysokie wskaźniki czytelnicze osiągane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach. Przez wiele lat biblioteka pełniła funkcję gminnego ośrodka kultury. Od wielu lat promuje lokalnych twórców kultury i jest inicjatorką m.in. międzynarodowego konkursu plastycznego "Rok Polski".

Jolanta Danek - 30 lat zespołu (gm. Wilamowice)

Dr Jolanta Danek - kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Cepelia-Fil-Wilamowice" w okresie swojej 35 letniej pracy zawodowej poświęciła całe swoje życie i wiedzę rozwojowi kultury na terenie Gminy Wilamowice. Jej liczne publikacje książkowe stanowią nieoceniony wkład w propagowanie niepowtarzalnej kultury wilamowskiej w kraju i poza jego granicami. Prowadzony przez nią Zespół Regionalny występował na scenach całej Europy. Dodatkowo, należy podkreślić, że w trakcie jej pracy zawodowej na terenie Gminy Wilamowice powstało sześć innych zespołów regionalnych nad którymi sprawuje opiekę merytoryczną i materialną projektując i odtwarzając dawne stroje. Jest postacią bardzo ważną w zakresie znajomości i propagowania kultury miasta, w którym mieszka i pracuje. Odznaczona medalem "Gloria Artis" w roku 2013.

WYRÓŻNIENIAOchrona materialnego dziedzictwa kulturowego - za działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego.

Ks. dr Szymon Tracz

Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, Diecezjalny Konserwator Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki. Na terenie powiatu bielskiego dba o ochronę i odnowę materialnego dziedzictwa kulturowego, głównie obiektów sakralnych.

Ks. Andrzej Dyczek (Jasienica)

Od ponad 15 lat jest proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu. Od wielu lat pozyskuje środki na wszelkie remonty w kościele parafialnym w Międzyrzeczu. W 2013 roku wraz z Parafiami Rzymsko-Katolickimi w Międzyrzeczu i Ligocie podjął się wydania książki o Zabytkach Międzyrzecza i Ligoty. Po pożarze zabytkowego kościoła w Międzyrzeczu w 2016 roku, gdzie uległo całkowitemu zniszczeniu wyposażenie zakrystii kościoła, a wnętrze kościoła zostało zniszczone, wraz z Radą Parafialną podjął się trudu restauracji i odnowienia zniszczonego kościoła oraz przywrócenia go do funkcjonalności sprzed pożaru. Współpracując z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dołożył wszelkich starań, aby przywrócić kościół do jego pierwotnego wyglądu, zachowując jego zabytkowy charakter.

Animatorzy życia kulturalnego lokalnej społecznościAndrzej Borgieł (Czechowice-Dziedzice)

Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął od malowania obrazów olejnych w czasie długich oceanicznych rejsów. W latach siedemdziesiątych namalował 72 obrazy olejne na płótnie. Fascynacja rzeźbą rozpoczęła się w 1977 r. i trwa do dziś. Jest samoukiem. Wykonuje rzeźby i płaskorzeźby o tematyce sakralnej. Jego rzeźby upiększają aż 27 kościołów w całej Polsce oraz za granicą m.in. w Warszawie, Czechowicach-Dziedzicach, Katowicach, Koszalinie i Toruniu.

Ewa i Krzysztof Czaderowie (Jaworze)

Rolnicy z zawodu i z zamiłowania, kochający swą ojcowiznę - ziemię i to wszystko, czym ona obdarza każdego roku. Prowadzą pięciohektarowe gospodarstwo rodzinne, ich ojcowie i dziadkowie od pokoleń uprawiali tu ziemię i hodowali zwierzęta. Oboje interesują się wszystkim, co dotyczy historii jaworzańskiej ziemi. Ewa w wolnym czasie pisze ikony, zaś Krzysztof rzeźbi w drewnie, kamieniu i metalu. Ich gospodarstwo jest także zarejestrowanym stanowiskiem archeologicznym w województwie śląskim, a miejsce to można zaliczyć do najstarszych prehistorycznych osad na tym terenie. Wśród gromadzonych przez Krzysztofa zbiorów podziwiać można m.in.: stare wydawnictwa, modlitewniki, porcelanę, moździerze, białą broń, antyczne meble. Owi nietuzinkowi artyści brali udział w wielu wernisażach, spotkaniach autorskich. Dodatkowo przyjmują licznych gości z Polski i zagranicy, a także ekipy filmowe TVP 1 z Warszawy i TVP3 z Katowic.

Anna Demianiuk (Wilkowice)

Pochodzi z Mesznej, zajmuje się malarstwem. Jest Wychowanką grupy plastycznej Atelier, działającej w bielskiej Kubiszówce pod opieką artystyczną Katarzyny Żaczek. Do jej największych osiągnięć artystycznych można zaliczyć dwukrotny udział w jednym z najważniejszych festiwali sztuki naiwnej na świecie - Art Naif Festiwalu organizowanego w Szybie Wilsona w katowickim Nikiszowcu. Jej prace brały udział w wielu wystawach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych m.in. w Książnicy Beskidzkiej, "Galerii na Piętrze" bielskiej Kubiszówki, Regionalnym Ośrodku Kultury czy BWA w Bielsku-Białej. Już w styczniu tego roku otrzymała wyróżnienie w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut im. Edwarda Sutora Pogranicza Polsko-Słowackiego w Nowym Targu.

Jakub Gołdyn (Szczyrk)

Muzyk, konferansjer, folklorysta, organizator i koordynator wielu wydarzeń związanych z kultywowaniem tradycji góralskich. Od najmłodszych lat związany z muzyką góralską, wychowany w tradycyjnej Szczyrkowskiej rodzinie kultywującej tradycje przodków. Współtwórca pierwszej młodzieżowej kapeli góralskiej w Szczyrku - "od Mamulki", obecnie związany z kilkoma kapelami, a na stałe grający na kontrabasie w kapeli góralskiej "Watra". Zajmuje się również projektowaniem i wykonywaniem sztuki użytkowej z motywami folkowymi m.in. przedmioty codziennego użytku, odzież, akcesoria i ozdoby instrumenty muzyczne. Pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Podhalan Górali Żywieckich w Szczyrku.

Urszula Kucharska (Wilamowice)

Kulturoznawca, swoją prace wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Pracuje z grupą teatralną: Teatrzyk Dziecięcy DEBIUCIK i Teatr BEZIMIENNI, które są laureatami wielu głównych nagród w festiwalach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wszystkie spektakle powstają według jej scenariusza i reżyserii. Prócz zajęć teatralnych prowadzi warsztaty teatralne. Fotografka i podróżniczka, która ma za sobą wiele wystaw fotograficznych. Swoją pasją i zaangażowaniem przyciąga wiele osób do Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach. Prowadzi również Akademię Złotego Wieku Cztery Pory Roku oraz Klub Rękodzieła Cafe ART. Jest pomysłodawczynią Festiwalu Kultury Wszelakiej.

Michał Kobiela (Bestwina)

Mieszkaniec Kaniowa, wielki miłośnik kultury, historii oraz tradycji swojego regionu. Ostatnie kilka lat życia poświęcił wskrzeszaniu pamięci ofiar pożaru rafinerii ropy naftowej w Czechowicach - Dziedzicach z roku 1971. Wydał album "Tym którzy odeszli...", a niedawno ukazała się kolejna książka Pana Michała "Wciąż widzę tamten ogień...", która niejako jest kontynuacją poprzedniej, jednak uzupełnioną o nowe, nieznane dotąd fakty, relacje rodzin, dokumenty oraz wspomnienia. Pan Michał Kobiela był wiele razy nagradzany za swoją pracę społeczną. Otrzymał nagrodę specjalną w konkursie organizowanym przez czasopismo "Strażak", medal "Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego" oraz złotą odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Śląskiego".

Krzysztof Kufel (Wilkowice)

Rzeźbiarz ludowy, tworzy najczęściej tworzy w lipie, topoli oraz innych rodzajach miękkiego drewna. Mimo fascynacji malarstwem, na stałe związał się z rzeźbiarstwem. Początkowo kształt twórczości wyznaczały liczne konkursy, jednak największą sympatią darzy motywy zbójnickie. Jako prezes Stowarzyszenia Zbójników "Beskidnicy" działa na rzecz kultywowania tradycji zbójnickich i górali beskidzkich.

Jadwiga Piłot (Wilamowice)

Wieloletnia Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dankowicach-Kaniówku oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Obdarzona niezwykłym talentem plastycznym. Swoją pasję artystyczną dzieli z dziećmi oraz swoimi koleżankami z Koła Gospodyń podczas spotkań w Świetlicy Środowiskowej której jest opiekunem. Przygotowuje piękne dekoracje na uroczystości lokalne oraz gminne. Niezwykły talent kulinarny prezentuje na Przeglądach Kulinarnych, gdzie niejednokrotnie zdobywała czołowe miejsca. Działa również w Kole Charytatywnym w Dankowicach, pomagając ludziom starszym, chorym i potrzebującym. Swoim optymizmem i podejściem do życia daje przykład jak należy przeżywać każdy dzień.

Dorota Siedlecka-Dominiak (Czechowice-Dziedzice)

Przygodę z tańcem zaczęła blisko trzydzieści dwa lata temu w Dziecięcym Zespołu Pieśni i Tańca "Rudzianie". Przez wiele lat, jako tancerka, później, jako pomocnik i asystentka choreografa rozwijała swoją pasję. W trakcie studiów w Cieszynie rozpoczęła również swoją przygodę z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej gdzie do dnia dzisiejszego jest choreografem. Przez lata współpracowała m.in.: z Zespołami Pieśni i Tańca Ziemi Jastrzębskiej z Jastrzębia Zdroju, Goleszów z Goleszowa czy Mały Śląsk z Radzionkowa. Od 2013 r. pełni funkcje instruktora i choreografa w Zespole Regionalnym "Zabrzeg", który macie Państwo okazje podziwiać na dzisiejszej uroczystości.

Zbigniew Skraba (Buczkowice)

Lokalny artysta - amator. Pochodzi z Bielska-Białej, mieszka w Buczkowicach. Tworzy drewniane zabawki, przedmioty dekoracyjne i użytkowe. Jego znakiem rozpoznawczym jest drewniana mozaika. Można go spotkać podczas różnorodnych wydarzeń kulturalnych, jarmarków i wystaw. Swoje prace stara się prezentować na wszelkiego rodzaju imprezach, które promują twórców ludowych oraz rękodzieło artystyczne m.in. podczas TKB. Jego prace zdobywały wielokrotnie nagradzane w regionalnych i ogólnopolskich konkursach.

Daniel Strządała (Czechowice-Dziedzice)

Absolwent Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Bielsku-Białej w klasie organów oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie klawesynu. Jest laureatem szeregu nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych i klawesynowych, a także konkursów kompozytorskich i z zakresu teorii muzyki. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne, stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także dwukrotnie Stypendium Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Koncertuje w kraju i za granicą jako instrumentalista (organista i klawesynista), improwizator oraz kameralista. Pełni funkcję organisty w kościele św. Józefa w rodzinnym Zabrzegu. Jest także dyrygentem oraz organistą Chóru św. Józefa w Zabrzegu, z którym nagrał sześć płyt. W 2012 r. nagrał solową płytę "Impresje organowe w dekanacie czechowickim".

Bartłomiej Jurzak (Kozy)

Magister etnologii Uniwersytetu Śląskiego, studia muzealnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, Inicjator oraz autor wystaw i spotkań tematycznych dotyczących historii wsi Kozy, Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, autor artykułów w "Zeszytach Społeczno-Historycznych Gminy Kozy oraz w lokalnej prasie, częsty konsultant przy projektach Domu Kultury w Kozach. Sam także jest autorem lub współautorem projektów (np. teraz współuczestniczy w staraniach o odtworzenie nagrobku legionisty Stanisława Staszkiewicza). Opiekun Izby Historycznej im. Adolfa Zubra w Kozach.

Władysław Skoczylas (Kozy)

Działacz społeczny, pasjonat historii i lokalnych tradycji, działacz ochotniczej straży pożarnej od szczebla - gminnego po wojewódzki. Gdy przeszedł na emeryturę zajął się społecznie dokumentowaniem dziejów wsi Kozy. Jest autorem wielu opracowań, monografii oraz współautorem licznych opracowań zbiorowych m.in. "Z dziejów parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Kozach", w którym zamieścił materiał o 58 koziańskich organizacjach i bractwach działających na przestrzeni ostatniego 100 - lecia. Jest autorem "Słownika gwary używanej w Kozach" oraz kilkutomowej monografii wsi Kozy.

Mieczysław Tutaj (Szczyrk)

Mieczysław Tutaj od lat uczestniczy w licznych wystawach, targach i kiermaszach sztuki ludowej. Na konkursach zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Pan Mieczysław zaczął rzeźbić zainspirowany twórczością Jędrzeja Wowry. Jego prace to głównie wykonane z lipowego drewna kapliczki, postacie świętych, anioły i zabawki ludowe. Znajdują się w zbiorach muzeów etnograficznych i kolekcjach prywatnych w całej Polsce. Artysta należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Anna Wykręt (Porąbka)

Animatorka kultury, społecznik oraz pomysłodawczyni wielu działań aktywizujących seniorów i mieszkańców gminy Porąbka. Od dziecka związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury zarówno jako uczestniczka organizowanych tam zajęć teatralnych, aż do dnia dzisiejszego jako współorganizatorka życia społeczno-kulturalnego w gminie. Od ponad 35 lat działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Porąbce, a przez 21 lat pełniła funkcję jego przewodniczącej. Organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania i zabawy z okazji "Dnia dziecka", "Święconego jajka", z okazji Świat Wielkanocnych", tradycyjnego "Opłatka" w okresie Świąt Bożego Narodzenia, dbając jednocześnie o kultywowanie tradycji regionalnych i przekazywania ich młodszemu pokoleniu.

Miłosz Zelek (Kozy)

Nauczyciel historii, niebywale aktywny i bezpośrednio angażujący się w liczne inicjatywy społeczne samorządowiec, uwielbiany przez uczniów. Były Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Orędownik dokumentowania lokalnej historii. Główny współinicjator wydania "Zeszytów historycznych" oraz przyznawania nagrody dla ludzi aktywnie działających na terenie Gminy Kozy "Platana". Inicjator akcji społecznej "Razem dla platana" promującej wieś Kozy. Organizator licznych konkursów promujących miejscowość i życie kulturalne. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Autor i realizator masowych happeningów patriotycznych.

PODZIĘKOWANIA ZA ORGANIZACJĘ IMPREZDorota Surowiak - za organizację Zjazdu Towarzystw Regionalnych (Bestwina).

Grzegorz Gabor - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej - za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury Powiatu Bielskiego oraz wspaniałą współpracę podczas organizacji "Święta Powiatu Bielskiego" w Bystrej.

Na spotkanie licznie przybyli również posłowie na Sejm RP w osobach: Jacek Falfus, Mirosław Suchoń, Jerzy Jachnik oraz Maksymilian Pryga (asystent Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda) i w imieniu posłanki Mirosławy Nykiel - Rafał Ryplewicz (zastępca dyrektora gabinetu marszałka województwa śląskiego). Obecnością zaszczycili nas także: wspomniany wcześniej I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, radna sejmiku województwa śląskiego Danuta Kożusznik, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński oraz samorządowcy z terenu powiatu bielskiego, w tym: starosta bielski Andrzej Płonka, wicestarosta Grzegorz Szetyński, członkowie zarządu powiatu Katarzyna Adamiec i Stanisław Pięta, radni Rady Powiatu Bielskiego z przewodniczącym Janem Borowskim na czele, sekretarz powiatu Halina Kopeć, Artur Beniowski wójt gminy Bestwina, Krzysztof Wieczerzak zastępca wójta gminy Jasienica, Radosław Ostałkiewicz wójt gminy Jaworze, Antoni Byrdy burmistrz miasta Szczyrk, Alicja Raszka sekretarz gminy Wilkowice, Maciej Kołoczek zastępca burmistrza miasta Czechowice-Dziedzice, Marian Trela burmistrz miasta Wilamowice. Nie mogło zabraknąć również dyrektorów ośrodków kultury i bibliotek z terenu powiatu bielskiego, przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych, członkiń kół gospodyń wiejskich oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Magdalena Więzik

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.