Wiadomości

  • 23 lutego 2018
  • wyświetleń: 2997

Wyrok Trybunału UE: Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza

Temat smogu frapuje nie tylko mieszkańców Czechowic-Dziedzic, województwa śląskiego czy Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawą przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w naszym kraju zainteresowała się również Komisja Europejska, która dwa lata temu złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz zapadł wyrok.

smog, Czechowice-Dziedzice
Temat smogu frapuje nie tylko mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Sprawą przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w naszym kraju zainteresowała się również Komisja Europejska. · fot. Sylwia Mrowicka


We wtorek, 22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok, z którego wynika, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej. Naruszenie dotyczy jakości powietrza, a w szczególności przekroczenia stężenia pyłu PM10. Sprawa rozpatrywana była na podstawie skargi Komisji Europejskiej, która wpłynęła do Trybunału 2 lata temu.

W wyniku rozpatrzenia uwag i wniosków każdej ze stron Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Rzeczpospolita Polska:
  • przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza;
  • nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy;
  • przekraczając dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu zwiększone o margines tolerancji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefach miasto Radom, pruszkowsko-żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej, a także w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. w strefie ostrowsko-kępińskiej, oraz
  • nie dokonując prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,


uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50 w związku z załącznikiem XI do niej, art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a także art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku z załącznikiem XI do niej
.

Ponadto zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem kosztami została obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę, czyli w tym wypadku Rzeczpospolita Polska.

Powyższy wyrok oraz raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazujący na złą jakość powietrza w całym kraju, a także w naszym regionie, są wyraźnym sygnałem do konieczności walki z emisją pyłów. Kontrole prowadzone przez straż miejską, a także możliwość uzyskania dofinansowań na wymianę kotłów czy instalację OZE, powinny z kolei zachęcać mieszkańców do oddolnej zmiany i wspólnej walki o czyste powietrze.

BM / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj