Wiadomości

  • 26 lutego 2018
  • wyświetleń: 4659

[ZDJĘCIA] Forum dla samorządowców w Czechowicach-Dziedzicach

"Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina" był tematem forum, które odbyło się w czwartek 22 lutego w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Forum dla samorządowców w Czechowicach-Dziedzicach - 22.02.2018 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Spotkanie, którego tematyka skierowana była do przedstawicieli samorządów subregionu południowego, chcących skorzystać z dotychczasowych doświadczeń gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina przy tworzeniu podobnych przedsięwzięć u siebie oraz poznać mechanizmy prawne pozwalające skutecznie sięgać po dostępne na tego typu działania środki zewnętrzne, zorganizowane zostało przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej oraz Spółdzielnię Socjalną Czecho-Best.

Forum zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta oraz Wójta Bestwiny Artura Beniowskiego.

Uroczystego otwarcia forum i przywitania gości - w imieniu władz Czechowic-Dziedzic i Bestwiny - dokonał Burmistrz Marian Błachut, który pojawił się na spotkaniu dla samorządowców wspólnie ze swoim Zastępcą Maciejem Kołoczkiem. Następnie dotychczasową działalność Spółdzielni Socjalnej Czecho-Best i stosowane w działaniu dobre praktyki, przybliżyła zabranym Prezes Spółdzielni Marcelina Drewniak.

Spółdzielnia Czecho-Best, będąca wspólnym przedsięwzięciem gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina i zarazem pierwszym tego typu podmiotem działającym w województwie śląskim, rozpoczęła działalność 1 lipca 2017 roku. Założycielami spółdzielni są gminy Czechowice-Dziedzice i Bestwina, a siedziba Spółdzielni znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 8 w Czechowicach-Dziedzicach. Spółdzielnia została utworzona ze środków własnych obu gmin oraz dotacji finansowej udzielonej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.

Marcelina Drewniak przypomniała, że spółdzielnia socjalna to podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność gospodarczą, jednak zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Głównym przedmiotem działalności spółdzielni jest świadczenie usług opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych wobec starszych, chorych oraz niepełnosprawnych mieszkańców gmin założycielskich. Spółdzielnia realizuje wymienione usługi zlecane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. Istnieje również możliwość odpłatnego świadczenia przez Spółdzielnię usług opiekuńczych dla osób, które nie są klientami ośrodka pomocy społecznej.

Do dnia dzisiejszego usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne realizowane przez Czecho-Best prowadzone były u ponad 80 podopiecznych. Marcelina Drewniak podkreśliła, że dzięki wejściu spółdzielni również na rynek usług świadczonych komercyjnie, możliwe było zwiększenie zatrudnienia. Rolą spółdzielni socjalnej jest tymczasem zabezpieczanie potrzeb opiekuńczych dla lokalnej społeczności i jednocześnie aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Oferta Spółdzielni Czecho-Best to przede wszystkim pomoc w codziennym funkcjonowaniu podopiecznego w miejscu zamieszkania. Skierowana jest ona zarówno do osób wymagających takiej opieki, jak i osób sprawujących opiekę nad chorymi. W ofercie Czecho-Best znajdują się dodatkowo usługi fizjoterapeutyczne, a także wypożyczalnia sprzętu medycznego. Swoim podopiecznym spółdzielnia oferuje: robienie zakupów, przygotowywanie i podawanie posiłków, w tym karmienie podopiecznego, utrzymywanie porządku oraz pomoc w higienie osobistej, pomoc w dotarciu w określone miejsca (przychodnia zdrowia, sklep, itp.), dotrzymywanie towarzystwa, pranie, prasowanie, nadzór nad przyjmowaniem leków, prowadzenie aktywizacji ruchowej i aktywizację umiejętności społecznych, pomoc w załatwianiu spraw w urzędach.

Interesujące biorących udział w forum samorządowców kwestie dotyczące prawnych aspektów tworzenie spółdzielni socjalnych przez gminy oraz dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych zakładanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2023, zostały szeroko omówione przez Ewelinę Polak, animatorkę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.