czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 26 lutego 2018
 • wyświetleń: 3203

Lutowa sesja Rady Powiatu Bielskiego poświęcona drogom

Informacji o stanie dróg powiatowych i komunikacji na terenie powiatu bielskiego oraz poziomu wykonania ich remontów i modernizacji była w dużej mierze poświęcona lutowa Sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 02.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Temat referował Przewodniczący Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego Bogusław Stolarczyk i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Wiesław Kubiś. ZDP administruje 305.425 km dróg i 65 obiektami mostowymi.

Głównymi zadaniami zajmującymi się przez ZDP są:
 • czynności administracyjne -- wydano 528 decyzji i 332 uzgodnienia
 • bieżące utrzymanie dróg letnie i zimowe
 • bieżące utrzymanie mostów i przepustów
 • odwodnienie -- 6,8 km rowów
 • zieleń niska i wysoka -- wycięto 450s zt drzew,152 drzewa poddano pielęgnacji
 • oznakowanie pionowe i poziome - 618 szt znaków 29 szt luster pomalowano 66 km dróg
 • wykonano nakładki asfaltowe - 6,77 km
 • przeprowadzono 21 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto 104 umowy i zlecenia dotyczące zamówień o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro. Na powyższe zadania wydano 5.462.030 zł. Zlecono 16 dokumentacji technicznych za kwotę 530.862 zł. Do czerwca 2017r w ramach porozumienia z Wojewodą realizowane były roboty drogowe na DW 942 Bielsko -Szczyrk za kwotę 482.754zł.


Ponadto prowadzono inwestycje i remonty na 15 zadaniach za kwotę 21.712.255zł

Łączna kwota na inwestycje, remonty, dokumentacje, bieżące utrzymanie letnie i zimowe, most, odwodnienie, zieleń wydatkowano 27.705.147 zł . Na drogę wojewódzką 942 487.754 zł. Przeprowadzone inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2017 r przyniosły następujące efekty:- przebudowano 8,35 km dróg za kwotę 16.228.404zł w tym wybudowano 2 ronda w Jaworzu i Dankowicach, wyremontowano nawierzchnie o łącznej długości 7,67km za kwotę 2.532.747zł, przebudowano 1 most za kwotę 3.094.277zl, przebudowano 3 przepusty za kwotę 1.466.681 zł, wybudowano 200 m chodnika za kwotę 221.429 zł, bieżące utrzymani za kwotę 3.630.753 zł, 14 dokumentacji za kwotę 530.862 zł.

W dalszej części obrad członek zarządu Stanisław Pięta przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponadto radni powiatowi podjęli Uchwały w następujących sprawach: Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.;
 • zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
 • zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej".

Jarosław Jesionka, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.